Category Archives: Gearbox / Växellåda

The Gearbox ready / Växellådan klar

The gearbox has taken a little while but is now ready! I will take you through a few of the ups and downs of the restauration.

IMG_8416

Nu är växellådan klar sist och slutligen! Nedan några intressanta moment.

———————-

A bit of a difference compared to the starting point.

IMG_6858 IMG_6761 IMG_6854 IMG_6976

Lite skillnad mot utgångsläget.

———————-

At first I didn’t take it appart more than this, aqua blasted, powder coated, electroplated, painted the housing and bought a new gasket set and a few parts e.g. Reverse Lock. (Big picture below)

When examining the gears and shafts in more detail it became apparent that I needed to take the rest of the gearbox appart to replace Sync Rings, Countershaft, Rollers and Locating Keys. (Small pictures below)

bild2 IMG_8252  IMG_7640 IMG_7635 IMG_7639

Först trodde jag inte att jag skulle behöva ta isär växellådan helt utan bara glasblästra, pulverlacka, förzinka, måla växelåldshuset och köpa en ny packningssats och några nya delar typ Backspärr (stora bilden nedan).  

När jag inspekterade innehållet mer noggrant blev det klart att jag behövde ta isär resten av lådan och byta Synkringar, Mellanaxel, Rullager och Medbringare.

————————

The Countershaft with its Rollers was a bit tricky to replace. I made a tool to make it easier, a ca. 25 mm shorter shaft and then it wasn’t too bad.      1) First one need to take out the Shift Rail and Shift forks (don’t forget to take lots of photos), and then take out the Main Shaft.     2) Rebuild the Main Shaft replacing Sync Rings, Rollers, Locating Keys and Gaskets. To be sure I don’t get any oil leeks, I’ve fitted all gaskets in Silicon.      3) Use grease to hold the Rollers on to the shaft.     4) To take out the Countershaft, drive in the Short Countershaft from behind, in order to drive out the old Countershaft.     5) Now the Gears, and Rolls can be lifted out on the Short Countershaft and be rebuilt.     6) When putting the rebuilt Short Countershaft back, lay it on the bottom of the housing with some lifting straps, then put the Main Shaft back in place before lifting the Short Countershaft in position with the lifting straps and drive the New Countershaft in so that the Short Countershaft comes out.     7) A Fiber Optic camera is great to check inside that everything is in the right place.     8) Put back the Shift Rail and Shift forks, replacing the screws with new.     9) Finally, put the Lever Housing back and and dry run the Gearbox, testing that all gears works fine and adjust the Reverse Lock and check so that the reverse gear come smoothly into place.

IMG_8261 IMG_8204 IMG_8181 IMG_8177 IMG_8199 IMG_8197 IMG_7640IMG_8182 IMG_8184  IMG_8192 IMG_8258 IMG_8257 IMG_8261 IMG_8412 IMG_8262

IMG_8411 IMG_8263

Mellanaxeln med sina rullar var ganska bökig att byta. För att göra det enklare lät jag tillverka en ca 25 mm kortare axel och då gick det ganska smidigt.     1) Först demonterar man Skiftaxlar och Skiftgafflar (ta många foton) och därefter kan man ta ut Huvudaxeln.     2) Bygg Huvudaxeln med nya Sync Ringar, Rullar, Medbringare och Packningar. För att göra allt jag kan för att inte få oljeläckor så har jag satt alla packningar i silicon.     3) Använd fett för att hålla fast rullarna på axeln.     4) För att ta ut Mellanaxeln, driv in den korta mellanaxeln bakifrån så att den gamla Mellanaxeln drivs ut.     5) Nu kan hela paketet med kugghjul, rullar och allt lyftas ut på den korta Mellanaxeln för renovering.     6) När man sedan sätter tillbaka den renoverade mellanaxeln (fortfarande på den korta mellanaxen), lägg den på botten av huset med några lyfttrådar, och sätt sedan tillbaka den renoverade Huvudaxeln innan den korta Mellanaxeln lyfts i läge och så att den nya Mellanaxeln kan drivas i, så att den korta kommer ut.    7) En fiber optisk kamera kan komma väl till pass för att kolla att allt sitter rätt. Man vill särskilt kolla den båda kopparbrickorna i ändarna på Mellanaxeln.     8) Sätt tillbaka Skiftaxlar och skiftgafflar (med nya skruvar).     9) Slutligen sätt tillbaka spakstället och prova att alla växlar fungerar som de ska. Justera backspärren och kolla att back växel kommer in som den ska.

——————

Finally fit the Overdrive unit. I have only replaced the gaskets and o-rings on the OD unit as it worked very well.

IMG_8416

Slutligen montera Overdrive enheten.  Jag har bara bytt packningar på den eftersom den fungerade bra.

A bit of everything / lite av varje

I haven’t made a new blog post for a while as I’ve been working on a bit of everything, and not been in a position to complete anything as I have been missing parts and been dependent on others. Hence I thought I should provide an overview of whats going on right now:-

Jag har inte skrivit någon blog på ett tag för jag har jobbat på lite av varje och inte kunnat göra något klart, delar har fattats och beställts och jag har varit beroende av andra. En översikt nedan:

IMG_7405  IMG_7412

Working on the rear axle, missing hardware / jobbar på bakaxeln, saknar några skruvar

IMG_7457 IMG_7455

Carburator service, ordering parts / förgasar service, beställer delar

IMG_4245

Cleaning the hand break shaft, new bushings on order. / renoverar handbroms axeln, nya bussningar beställda.

IMG_7617 IMG_7665

Brush painting the restored Engine Head / Penselmålar den nyrenoverade toppen.

IMG_7625 IMG_7678

Baking engine parts after etch primer, followed by two coats of Engine Red / Bränner motordelar i ugn som grundmålats, sedan sprutas Volvo’s röda motor färg. 

IMG_7639  IMG_7637

Not much left in the gearbox after stripping out. New sync rings fitted to the main shaft. (Waiting for more parts) / Inte mycket kvar i växellådan efter demontering. Nya Sync ringar monterade på huvudaxeln. Väntar på en ny mellanaxel och nål lager innan montering.

IMG_7653 IMG_7651

Rebuilding the steering box. New bushings, ball bearings and gasket. / Renovering av styrboxen med nya lager, packboxar och packning. 

IMG_7669

Flywheel and clutch has been cleaned and sent off for balancing. / Svänghjul och koppling har rengjorts och skickats iväg för balancing och.

IMG_7668 IMG_7667

Upgrading the rear crank shaft flange to a modern type if seal ring. Fitting the gasket in silicon – should not leak, I hope! / Uppdaterar bakre vevaxel gaveln till en ny med en modern packbox. Sätter packningen i silicon – ska inte läcka hoppas jag!  

Painting the Engine Block / måla motorblocket

Luckily the Engine Block is restored a few years ago by the previous owner, I think it was in 2009. A company called Bil & Maskin in Ludvika Sweden had drilled the block to 2 litre and fitted a new polished crank shaft, pistons and cranks, new oil pump, bearings etc. The paint job though wasn’t that great and it came easily off on large areas when wire wheeled. Hence I spent a lot of time cleaning the block both mechanically and chemically. Not to strip it back to bare metal for the sale of it, but just to be sure that I got all loose paint of. Then three coats of Volvo red Engine paint from VP-Autoparts. I probably spent 20 hours on this task, and I realise that doing it so thoroughly isn’t something that a Engine firm would be able to charge a customer an hourly rate for, so hence I don’t want to suggest that Bil & Maskin didn’t do a good job. They probably did what was paid for. After second and third coat, the block and gear box was baked in the oven on 80 degrees for about 10 minutes.

All the covers has been Aqua-blasted and looks like new. I’ve read on a few forums about how to protect them as aluminium is very prone to oxidation. I certainly didn’t want to put a coat of transparent lacquer on it as it most likely will end up looking terrible of it ever gets chipped and moist get in under the surface. I guess we have all seen that…   What I concluded was the best solution was to put hard vax on the surface. In the Swedish forums, the Sonax product got a lot of good feedback.

Today, I’ve also made up my mind about the Engine head after researching that market for some time, however that’s a long story and another blog post;-)

IMG_7350

photo 5 photo 2 IMG_7336 photo 2 IMG_7263 IMG_7257

IMG_7296 IMG_7294 IMG_7297

photo 5

Som tur var är motorblocket renoverat för några år sedan av den tidigare ägaren, jag tror det var under 2009. Jobbet gjordes av Bil och Maskin i Ludvika. de borrade blocket till 2 liter och satte i en ny polerad vevaxel, nya kolvar, vevstakar, oljepump, lager etc. Målningsjobbet tror jag dock inte var lika bra som motorjobbet, eftersom färgen kom bort lätt på stora ytor när man stål borstade blocket. Färgen på växellådan satt på ett helt annat sätt. Jag spenderade därför en del tid på att rengöra blocket både mekaniskt och kemiskt. Inte för att ta ner det till bara metallen för sakens skull utan bara för att se till att få bort det lösa så man får den nya färgen att fästa.  Jag målade sedan tre lager med Volvo’s röda motorfärg från VP-Autoparts. Jag ägnade över 20 timmar på detta och man kan ju förstå att en motorfirma inte skulle kunna debitera de timmarna till en kund, så jag tycker nte att någon skugga ska falla över Ludvika firman. De gjorde nog så gott de kunde för det de fick betalt för. efter andra och tredje lagret bakades motorn i ugn, 10 minuter på 80 grader.

Alla kåpor har glasblästrats och ser ut som nya! Jag har läste en del på olika forum hur man kan skydda mot dem oxidation framöver nu när de är så fina. Jag vil ju inte klarlagda och riskera att det flagnar eller kommer fukt under. Det jag fastande för är att vaxa dem med hårdvax, Sonax var den produkt som nämndes oftast på de Svenska forumen.

Idag har jag också bestämt vem som ska få renovera toppen åt mig, men det får bli en egen blog post, för det är mycket att säga om det 😉

Stripping the Gearbox / Demontera växellåda

I needed to strip down the Gearbox so that I can change all the gaskets on both the Gearbox and the Overdrive unit. I will also paint the gearbox.

I started to take the gear stick off, and when I it came off I found some dirt at the bottom of the Lever Housing, so I decided to take that apart as well (Picture 2) so that it could be cleaned and the bushing at the bottom of the stick could be changed (Picture 3 and 4).  Some hardware was a bit worn, like the Reverse lock and the screws for the gear lever lid (Picture 5 and 6) which wasn’t original and not long enough.

I didn’t find the Workshop manual very clear on how to do that. It referred to a “middle section” (in the Swedish translation), but the problem was that this term wasn’t used in the parts overview. I now understand that this is the section in the middle to the right in picture 10. After careful consideration, I concluded that the M41 gearbox should be split from the Overdrive by the section in Picture 1. One just need to unscrew four bolts and then gently pull, and twist, the two gearboxes apart, leaving the ball bearing house on the gearbox. The ball bearing house is referred to as number 14 in the Workshop manual Group 4, Page 19.

Then the question was how to get the ball bearing house on Picture 7 off, in order to be able to fit new gaskets but how to do that required some thought.  I din’t want the whole gearbox to come apart 😉 . But it does need to come off in order to fit the gasket (15). To do that, two snap rings needed to come off first. One is for the concentric “wheel” on the axis that drives the oil-pump in the OD-unit, and one (41) in front of the ball bearing, picture 7.  When we did this, we held the gearbox vertically and when all the little bits was removed, we were three persons to get the bearing house and ball bering off as one unit. One person to hold the gearbox leaning on the edge of the worktop and two persons to negotiate the bearing house to come off. It wasn’t that hard after all. All details on display in picture 8.

Finally I took off the top off (the lever housing) and cleaned the inside, picture 9. Now also this part is ready for putting the new gaskets in when they arrive from VP-autoparts.  Next step will be to mask and paint.

IMG_6975

Picture 1. / Bild 1.

IMG_6993

Picture 2. / Bild 2.

IMG_6988  IMG_6986

Picture 3 and 4. / Bild 3 och 4.

IMG_6977  IMG_6991

Picture 5 and 6. / Bild 5 och 6.

IMG_7000

Picture 7. / Bild 7.

IMG_7011

Picture 8. / Bild 8.

IMG_7014

Picture 9. / Bild 9.

IMG_7025

Picture 10. / Bild 10.

Jag behöver ta isär växellådan från överväxlellådan för att kunna byta packningar i båda och måla.

Jag började med att ta av växelspaken för att byta bottenbussingen, jag såg då att det var en hel del smuts och gegga på botten av spakstället, så jag tog isär den också  (Bild 2) för att göra rent och byta bussningen, Bild 3 och 4. En del bitar var ganska slitna, som backspärren och skruvarna till locket vid växelspaken. De var inte original utan var för korta. Fint att byta dem till riktiga maskinskruvar, Bild 5 och 6,

Det var inte helt lättförståeligt i Verkstadshandboken tyckte jag. De refererade till en “mellanfläns” som jag inte riktigt förstod vilken det var (men jag har nu förstått att det är biten i mitten till höger på Bild 10. Efter en del läsande fram och tillbaka kom jag från till att lådorna skulle klyvas i snittet på Bild 1,och att Lagerhuset refereras till som (14) i Verkstadshandboken Grupp 4, Sidan 19, ska lämnas kvar på växellådan tills vidare. Det var inte så svårt, fyra skruvar att lossa och sedan drar  man och ruckar tills man har dragit av överväxellådan.

Nästa steg är att ta bort lagerhuset på bild 7 för att också kunna byta packningen (15) bakom, men det krävdes lite tankemöda för att vara säker på att jag inte tar bort grejor som gör att hela lådan ramlar isär 😉   För att ta bort den behöver två låsningar tas bort, en framför den exentriska rullen på axeln (som driver oljepumpen i överväxellådan), och den andra (41) framför lagret, Bild 7.

När vi gjorde detta höll vi lådan vertikalt och med hjälp av tre personer fick vi av lagerhuset. en person höll lådan stadigt mot arbetsbänken och två personer gicklade av lagret och lagerhuset från axeln med bändverktyg från tre håll, samtidigt som en person knackade försiktigt på axeln med en kopparhammare.  Det var faktiskt inte så svårt, alla delar som togs av syns på bild 8.

Sedan tog jag av locket på lådan och gjorde rent invändigt, Bild 9. Nu är allt klart för att packa om när packningssatsen kommer från VP-Autoparts och maskera inför målning