The Gearbox ready / Växellådan klar

The gearbox has taken a little while but is now ready! I will take you through a few of the ups and downs of the restauration.

IMG_8416

Nu är växellådan klar sist och slutligen! Nedan några intressanta moment.

———————-

A bit of a difference compared to the starting point.

IMG_6858 IMG_6761 IMG_6854 IMG_6976

Lite skillnad mot utgångsläget.

———————-

At first I didn’t take it appart more than this, aqua blasted, powder coated, electroplated, painted the housing and bought a new gasket set and a few parts e.g. Reverse Lock. (Big picture below)

When examining the gears and shafts in more detail it became apparent that I needed to take the rest of the gearbox appart to replace Sync Rings, Countershaft, Rollers and Locating Keys. (Small pictures below)

bild2 IMG_8252  IMG_7640 IMG_7635 IMG_7639

Först trodde jag inte att jag skulle behöva ta isär växellådan helt utan bara glasblästra, pulverlacka, förzinka, måla växelåldshuset och köpa en ny packningssats och några nya delar typ Backspärr (stora bilden nedan).  

När jag inspekterade innehållet mer noggrant blev det klart att jag behövde ta isär resten av lådan och byta Synkringar, Mellanaxel, Rullager och Medbringare.

————————

The Countershaft with its Rollers was a bit tricky to replace. I made a tool to make it easier, a ca. 25 mm shorter shaft and then it wasn’t too bad.      1) First one need to take out the Shift Rail and Shift forks (don’t forget to take lots of photos), and then take out the Main Shaft.     2) Rebuild the Main Shaft replacing Sync Rings, Rollers, Locating Keys and Gaskets. To be sure I don’t get any oil leeks, I’ve fitted all gaskets in Silicon.      3) Use grease to hold the Rollers on to the shaft.     4) To take out the Countershaft, drive in the Short Countershaft from behind, in order to drive out the old Countershaft.     5) Now the Gears, and Rolls can be lifted out on the Short Countershaft and be rebuilt.     6) When putting the rebuilt Short Countershaft back, lay it on the bottom of the housing with some lifting straps, then put the Main Shaft back in place before lifting the Short Countershaft in position with the lifting straps and drive the New Countershaft in so that the Short Countershaft comes out.     7) A Fiber Optic camera is great to check inside that everything is in the right place.     8) Put back the Shift Rail and Shift forks, replacing the screws with new.     9) Finally, put the Lever Housing back and and dry run the Gearbox, testing that all gears works fine and adjust the Reverse Lock and check so that the reverse gear come smoothly into place.

IMG_8261 IMG_8204 IMG_8181 IMG_8177 IMG_8199 IMG_8197 IMG_7640IMG_8182 IMG_8184  IMG_8192 IMG_8258 IMG_8257 IMG_8261 IMG_8412 IMG_8262

IMG_8411 IMG_8263

Mellanaxeln med sina rullar var ganska bökig att byta. För att göra det enklare lät jag tillverka en ca 25 mm kortare axel och då gick det ganska smidigt.     1) Först demonterar man Skiftaxlar och Skiftgafflar (ta många foton) och därefter kan man ta ut Huvudaxeln.     2) Bygg Huvudaxeln med nya Sync Ringar, Rullar, Medbringare och Packningar. För att göra allt jag kan för att inte få oljeläckor så har jag satt alla packningar i silicon.     3) Använd fett för att hålla fast rullarna på axeln.     4) För att ta ut Mellanaxeln, driv in den korta mellanaxeln bakifrån så att den gamla Mellanaxeln drivs ut.     5) Nu kan hela paketet med kugghjul, rullar och allt lyftas ut på den korta Mellanaxeln för renovering.     6) När man sedan sätter tillbaka den renoverade mellanaxeln (fortfarande på den korta mellanaxen), lägg den på botten av huset med några lyfttrådar, och sätt sedan tillbaka den renoverade Huvudaxeln innan den korta Mellanaxeln lyfts i läge och så att den nya Mellanaxeln kan drivas i, så att den korta kommer ut.    7) En fiber optisk kamera kan komma väl till pass för att kolla att allt sitter rätt. Man vill särskilt kolla den båda kopparbrickorna i ändarna på Mellanaxeln.     8) Sätt tillbaka Skiftaxlar och skiftgafflar (med nya skruvar).     9) Slutligen sätt tillbaka spakstället och prova att alla växlar fungerar som de ska. Justera backspärren och kolla att back växel kommer in som den ska.

——————

Finally fit the Overdrive unit. I have only replaced the gaskets and o-rings on the OD unit as it worked very well.

IMG_8416

Slutligen montera Overdrive enheten.  Jag har bara bytt packningar på den eftersom den fungerade bra.

1 thought on “The Gearbox ready / Växellådan klar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s