Tuomo Huuki (1979)

What I know about this owner is only what the next owner has told me:
“The owner prior to me was a Edlund, a Finnish gentleman trading sports cars. He had some Jensen and Jaguar E-types. He was welding the cars and re-spraying them, buying and selling. My 1800 was equipped with a Springalex sports sterling wheel and the interior lightning had its glass painted in red! The car was delivered on a truck a few days later. Guess if I felt lucky! On the steering wheel was a note which read ‘Best Regards, The saint’. The first thing I purchased was an original Steering wheel which I found on a scrap yard in Malmö. I can still remember how the interior of the car smelled.”
It seams like Edlund sold the car on behalf of Huuki as the car never was registered on Edlund.
Det jag vet om denna ägare är bara vad nästa ägare har berättat:
“Ägaren innan mig hette Edlund, en finsk gentleman som köpte och sålde sportbilar. Hade några jensens och e-types. Han lackade och fixade rost. Köpte och sålde. Min 1800 var utrustad med sportratt av märket springalex och rödmålade glas till innerbelysningarna! Bilen levererades med bärgare några dagar senare. Gissa om jag var lycklig! På ratten satt en lapp med hälsningen ‘Best Regards, The Saint’.
 Första inköpet var en originalratt som jag hittade på en skrot i Malmö. Kan fortfarande känna doften av bilens interiör.”
De verkar som Edlund sålde bilen på uppdrag av Huuki eftersom bilen aldrig var registrerad på Edlund.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s