Tag Archives: Gearbox

A bit of everything / lite av varje

I haven’t made a new blog post for a while as I’ve been working on a bit of everything, and not been in a position to complete anything as I have been missing parts and been dependent on others. Hence I thought I should provide an overview of whats going on right now:-

Jag har inte skrivit någon blog på ett tag för jag har jobbat på lite av varje och inte kunnat göra något klart, delar har fattats och beställts och jag har varit beroende av andra. En översikt nedan:

IMG_7405  IMG_7412

Working on the rear axle, missing hardware / jobbar på bakaxeln, saknar några skruvar

IMG_7457 IMG_7455

Carburator service, ordering parts / förgasar service, beställer delar

IMG_4245

Cleaning the hand break shaft, new bushings on order. / renoverar handbroms axeln, nya bussningar beställda.

IMG_7617 IMG_7665

Brush painting the restored Engine Head / Penselmålar den nyrenoverade toppen.

IMG_7625 IMG_7678

Baking engine parts after etch primer, followed by two coats of Engine Red / Bränner motordelar i ugn som grundmålats, sedan sprutas Volvo’s röda motor färg. 

IMG_7639  IMG_7637

Not much left in the gearbox after stripping out. New sync rings fitted to the main shaft. (Waiting for more parts) / Inte mycket kvar i växellådan efter demontering. Nya Sync ringar monterade på huvudaxeln. Väntar på en ny mellanaxel och nål lager innan montering.

IMG_7653 IMG_7651

Rebuilding the steering box. New bushings, ball bearings and gasket. / Renovering av styrboxen med nya lager, packboxar och packning. 

IMG_7669

Flywheel and clutch has been cleaned and sent off for balancing. / Svänghjul och koppling har rengjorts och skickats iväg för balancing och.

IMG_7668 IMG_7667

Upgrading the rear crank shaft flange to a modern type if seal ring. Fitting the gasket in silicon – should not leak, I hope! / Uppdaterar bakre vevaxel gaveln till en ny med en modern packbox. Sätter packningen i silicon – ska inte läcka hoppas jag!  

Stripping the Gearbox / Demontera växellåda

I needed to strip down the Gearbox so that I can change all the gaskets on both the Gearbox and the Overdrive unit. I will also paint the gearbox.

I started to take the gear stick off, and when I it came off I found some dirt at the bottom of the Lever Housing, so I decided to take that apart as well (Picture 2) so that it could be cleaned and the bushing at the bottom of the stick could be changed (Picture 3 and 4).  Some hardware was a bit worn, like the Reverse lock and the screws for the gear lever lid (Picture 5 and 6) which wasn’t original and not long enough.

I didn’t find the Workshop manual very clear on how to do that. It referred to a “middle section” (in the Swedish translation), but the problem was that this term wasn’t used in the parts overview. I now understand that this is the section in the middle to the right in picture 10. After careful consideration, I concluded that the M41 gearbox should be split from the Overdrive by the section in Picture 1. One just need to unscrew four bolts and then gently pull, and twist, the two gearboxes apart, leaving the ball bearing house on the gearbox. The ball bearing house is referred to as number 14 in the Workshop manual Group 4, Page 19.

Then the question was how to get the ball bearing house on Picture 7 off, in order to be able to fit new gaskets but how to do that required some thought.  I din’t want the whole gearbox to come apart 😉 . But it does need to come off in order to fit the gasket (15). To do that, two snap rings needed to come off first. One is for the concentric “wheel” on the axis that drives the oil-pump in the OD-unit, and one (41) in front of the ball bearing, picture 7.  When we did this, we held the gearbox vertically and when all the little bits was removed, we were three persons to get the bearing house and ball bering off as one unit. One person to hold the gearbox leaning on the edge of the worktop and two persons to negotiate the bearing house to come off. It wasn’t that hard after all. All details on display in picture 8.

Finally I took off the top off (the lever housing) and cleaned the inside, picture 9. Now also this part is ready for putting the new gaskets in when they arrive from VP-autoparts.  Next step will be to mask and paint.

IMG_6975

Picture 1. / Bild 1.

IMG_6993

Picture 2. / Bild 2.

IMG_6988  IMG_6986

Picture 3 and 4. / Bild 3 och 4.

IMG_6977  IMG_6991

Picture 5 and 6. / Bild 5 och 6.

IMG_7000

Picture 7. / Bild 7.

IMG_7011

Picture 8. / Bild 8.

IMG_7014

Picture 9. / Bild 9.

IMG_7025

Picture 10. / Bild 10.

Jag behöver ta isär växellådan från överväxlellådan för att kunna byta packningar i båda och måla.

Jag började med att ta av växelspaken för att byta bottenbussingen, jag såg då att det var en hel del smuts och gegga på botten av spakstället, så jag tog isär den också  (Bild 2) för att göra rent och byta bussningen, Bild 3 och 4. En del bitar var ganska slitna, som backspärren och skruvarna till locket vid växelspaken. De var inte original utan var för korta. Fint att byta dem till riktiga maskinskruvar, Bild 5 och 6,

Det var inte helt lättförståeligt i Verkstadshandboken tyckte jag. De refererade till en “mellanfläns” som jag inte riktigt förstod vilken det var (men jag har nu förstått att det är biten i mitten till höger på Bild 10. Efter en del läsande fram och tillbaka kom jag från till att lådorna skulle klyvas i snittet på Bild 1,och att Lagerhuset refereras till som (14) i Verkstadshandboken Grupp 4, Sidan 19, ska lämnas kvar på växellådan tills vidare. Det var inte så svårt, fyra skruvar att lossa och sedan drar  man och ruckar tills man har dragit av överväxellådan.

Nästa steg är att ta bort lagerhuset på bild 7 för att också kunna byta packningen (15) bakom, men det krävdes lite tankemöda för att vara säker på att jag inte tar bort grejor som gör att hela lådan ramlar isär 😉   För att ta bort den behöver två låsningar tas bort, en framför den exentriska rullen på axeln (som driver oljepumpen i överväxellådan), och den andra (41) framför lagret, Bild 7.

När vi gjorde detta höll vi lådan vertikalt och med hjälp av tre personer fick vi av lagerhuset. en person höll lådan stadigt mot arbetsbänken och två personer gicklade av lagret och lagerhuset från axeln med bändverktyg från tre håll, samtidigt som en person knackade försiktigt på axeln med en kopparhammare.  Det var faktiskt inte så svårt, alla delar som togs av syns på bild 8.

Sedan tog jag av locket på lådan och gjorde rent invändigt, Bild 9. Nu är allt klart för att packa om när packningssatsen kommer från VP-Autoparts och maskera inför målning