Category Archives: Electrical system / Elsystem

A shortcut / en genväg

I haven’t taken that many shortcuts so far in my restoration project, but here is one: My car had a start button (like on a new car) as the electrical switch behind the ignition lock didn’t work properly. As I want to restore back to original, I did for obvious reason didn’t want to keep this arrangement. The first problem turned out to be that the Ignition Coil and the electrical Switch was in one unit, connected by an armoured cable for theft protection. The second problem was that this are very expensive. A second hand one is £2-300 and a NOS turned out to be £575. Therefore I looked for a second hand but working ignition switched found one for (I think £20).

The repair was pretty easy. I cut off the faulty switch leaving about 300 mm of armoured cable, and then cut of the working switch from its faulty Ignition Coil and then solded  the cable together. Before the solding  I prepared with different sized insulation sleaves (the ones that shrinks when warmed with a hot airgun.) First to insulate the cable in the middle, and then to insulate around the Araldite moulded protection. I used a bit of copper pipe to cast the Araldite in.This method worked well.

 

IMG_8432 (2)

Jag har inte tagit så många genvägar hittills tror jag, men här är en! Min bil hade en startknapp, precis som alla nya bilar, eftersom strömbrytaren bakom tändningslåset inte fungerade i startläget. Eftersom jag vill återställa bilen till original så vill jag ju inte ha den lösningen kvar med dess extra relä och kabeldragning. Det första problemet var att tändspolen och strömbrytaren är en enhet, sammanbundna av en armerad kable för att uppnå ett bra stöldskydd. Det andra problemet var att denna är väldigt dyr eftersom den är så ovanlig. Det är en liknande konstruktion till Amazon, men det passar inte då den har 4 skruvhål istället för tre. En bengal till P1800 kostar  £2-300 och en NOS hittade jag på eBay för £575. Jag började då att leta efter en begagnad med trasig tandspole med med fungerande strömbrytare och hittade en till slut för (jag tror det var) £20. 

Reparationen var ganska enkel. Jag kapade den trasiga strömbrytaren och lämnade ungefär 300mm av den armerade kabeln, och sedan skar jag av den fungerade strömbrytaren från den trasiga tändspolen och lödde ihop ändarna. Innan jag lödde hade jag förberett genom att trä på krympslang (de som krymps med varmluftspistol). Den första för att isolera ledaren i mitten och den andra för att skydda den färdiga lagningen med Araldit. Jag använde ett stycke uppskuret kopparrör  för att kunna gjuta Aralditen. Jag höll ihop röret med slangklämmar när jag gjöt och tog sedan bort dem. Det funkade bra.

 

 

An autumn Saturday in the garage / En höst-lördag i garaget

I have still work to do on items that are back from Powder-coating, Sandblasting or Sodablasting. Perfect for a rainy autumn Saturday. The jack has been sandblasted, electroplated and powder-coated so that’s probably better than new. Now its ready to go.

The horns and relays has been soda blasted so it was just to polish the relays and spay the horns.

I had actually bought a new master cylinder for the clutch, but when it arrived I noticed it wasn’t a  Girling original but a copy, so I decided to renovate the old original one instead. I also discovered why there was hydraulic oil next to the cylinder; there was no gasket in the lid!  That’s now sorted.

IMG_6183IMG_6182

IMG_6187 IMG_6189

IMG_6222

IMG_6223IMG_6226

IMG_6224IMG_6225  IMG_6227

Det är fortfarande en del pyssel med grejorna som är tillbaka från blästring och pulverlack. Perfekt för en regnig höst-lördag! Domkraften har blivit sandblästrad, förzinkad och pulverlackad, så den är förmodligen bättre än när den var ny. Nu är den klar att lägga i bilden när jag kommer så långt.

Sinalhornen och reläerna har blästrats med salt, så det var bara att polera reläerna med Autosol och spraya signal hornen svarta.

Jag hade köpt en ny huvudcylinder till kopplingen men när den kom så såg jag att det inte var en Girling orginal så jag bestämde mig för att renovera den gamla istället. Jag upptäckte också varför det läckt hydraulolja vid cylindern – det fanns ingen packning i locket. Det är nu fixat!

The small little details… / De små små detaljerna…

There was a little chromed cover washer missing on the cigarette lightener 😦

Luckily enough Scantrade in Switzerland had new ones in stock. 🙂

Part numer 93554-4

IMG_6135 IMG_6136 IMG_6137

Det fattades en liten kromad bricka på cigarette tändaren 😦

som tur var fanns den att beställa hos Scantrade i Schweiz 🙂

Part numer 93554-4