Tag Archives: Bakaxel

A bit of everything / lite av varje

I haven’t made a new blog post for a while as I’ve been working on a bit of everything, and not been in a position to complete anything as I have been missing parts and been dependent on others. Hence I thought I should provide an overview of whats going on right now:-

Jag har inte skrivit någon blog på ett tag för jag har jobbat på lite av varje och inte kunnat göra något klart, delar har fattats och beställts och jag har varit beroende av andra. En översikt nedan:

IMG_7405  IMG_7412

Working on the rear axle, missing hardware / jobbar på bakaxeln, saknar några skruvar

IMG_7457 IMG_7455

Carburator service, ordering parts / förgasar service, beställer delar

IMG_4245

Cleaning the hand break shaft, new bushings on order. / renoverar handbroms axeln, nya bussningar beställda.

IMG_7617 IMG_7665

Brush painting the restored Engine Head / Penselmålar den nyrenoverade toppen.

IMG_7625 IMG_7678

Baking engine parts after etch primer, followed by two coats of Engine Red / Bränner motordelar i ugn som grundmålats, sedan sprutas Volvo’s röda motor färg. 

IMG_7639  IMG_7637

Not much left in the gearbox after stripping out. New sync rings fitted to the main shaft. (Waiting for more parts) / Inte mycket kvar i växellådan efter demontering. Nya Sync ringar monterade på huvudaxeln. Väntar på en ny mellanaxel och nål lager innan montering.

IMG_7653 IMG_7651

Rebuilding the steering box. New bushings, ball bearings and gasket. / Renovering av styrboxen med nya lager, packboxar och packning. 

IMG_7669

Flywheel and clutch has been cleaned and sent off for balancing. / Svänghjul och koppling har rengjorts och skickats iväg för balancing och.

IMG_7668 IMG_7667

Upgrading the rear crank shaft flange to a modern type if seal ring. Fitting the gasket in silicon – should not leak, I hope! / Uppdaterar bakre vevaxel gaveln till en ny med en modern packbox. Sätter packningen i silicon – ska inte läcka hoppas jag!  

Powder Coating Delivery / Leverans från Pulverlack

Got the last delivery from Powder-Tec today.  Front and back suspension details plus a few other bits. We had to re-coat the front cross-member as the color was wrong. Now its the right one; RAL7035. Nice job by the guys at Powder-Tec again!

IMG_7058 IMG_7059

Nu har jag fått tillbaka detaljer för bakaxel, framaxelbalk och fjädring från Powder-tec. Vi var tvungna att lackera om framaxelbalken en gång för det blev fel färgnyans, men nu är det rätt, RAL 7035. Snyggt jobb igen av killarna på Powder-Tec!

Rear Axle / Bakaxel 2 (3)

The Rear axle has now been Soda Blasted and Wire Wheeled, primed and sprayed matt black.  I’ve ordered new bushings, shock absorbers, hardware etc. and sent the Springs and rods off for Powder coating. More to come when I have all the bits back.

IMG_6816 IMG_6817 IMG_6818

Bakaxeln har nu blivit Soda blasted, rengjord med roterande stålborste, grundad och målad matt svart.  Jag har beställt nya bussningar, stötdämpare och en massa andra delar samt skickat fjädrarna och stagen på Pulverlack. återkommer när jag har alla delar levererat och kan montera ihop den.

Rear Axle / Bakaxel 1 (3)

Next to come out was the Rear Axle. Great to have access to a hydraulic press to get all the bushings out. After dismantling the breaks I took the opportunity to open the inspection cover over the Crown Wheel and give the inside a good clean.

IMG_6473

IMG_6489 IMG_6478IMG_6475

IMG_6591IMG_6606

Nästa grej att ta bort var bakaxeln. Det var toppen att ha tillgång till en hydraulisk press för att kunna få bort bussningarna. Efter att jag skruvat isär bromsarna så tog jag tillfället att öppna inspektionsluckan över kronhjulet och göra rent insidan.