Stripping the Gearbox / Demontera växellåda

I needed to strip down the Gearbox so that I can change all the gaskets on both the Gearbox and the Overdrive unit. I will also paint the gearbox.

I started to take the gear stick off, and when I it came off I found some dirt at the bottom of the Lever Housing, so I decided to take that apart as well (Picture 2) so that it could be cleaned and the bushing at the bottom of the stick could be changed (Picture 3 and 4).  Some hardware was a bit worn, like the Reverse lock and the screws for the gear lever lid (Picture 5 and 6) which wasn’t original and not long enough.

I didn’t find the Workshop manual very clear on how to do that. It referred to a “middle section” (in the Swedish translation), but the problem was that this term wasn’t used in the parts overview. I now understand that this is the section in the middle to the right in picture 10. After careful consideration, I concluded that the M41 gearbox should be split from the Overdrive by the section in Picture 1. One just need to unscrew four bolts and then gently pull, and twist, the two gearboxes apart, leaving the ball bearing house on the gearbox. The ball bearing house is referred to as number 14 in the Workshop manual Group 4, Page 19.

Then the question was how to get the ball bearing house on Picture 7 off, in order to be able to fit new gaskets but how to do that required some thought.  I din’t want the whole gearbox to come apart 😉 . But it does need to come off in order to fit the gasket (15). To do that, two snap rings needed to come off first. One is for the concentric “wheel” on the axis that drives the oil-pump in the OD-unit, and one (41) in front of the ball bearing, picture 7.  When we did this, we held the gearbox vertically and when all the little bits was removed, we were three persons to get the bearing house and ball bering off as one unit. One person to hold the gearbox leaning on the edge of the worktop and two persons to negotiate the bearing house to come off. It wasn’t that hard after all. All details on display in picture 8.

Finally I took off the top off (the lever housing) and cleaned the inside, picture 9. Now also this part is ready for putting the new gaskets in when they arrive from VP-autoparts.  Next step will be to mask and paint.

IMG_6975

Picture 1. / Bild 1.

IMG_6993

Picture 2. / Bild 2.

IMG_6988  IMG_6986

Picture 3 and 4. / Bild 3 och 4.

IMG_6977  IMG_6991

Picture 5 and 6. / Bild 5 och 6.

IMG_7000

Picture 7. / Bild 7.

IMG_7011

Picture 8. / Bild 8.

IMG_7014

Picture 9. / Bild 9.

IMG_7025

Picture 10. / Bild 10.

Jag behöver ta isär växellådan från överväxlellådan för att kunna byta packningar i båda och måla.

Jag började med att ta av växelspaken för att byta bottenbussingen, jag såg då att det var en hel del smuts och gegga på botten av spakstället, så jag tog isär den också  (Bild 2) för att göra rent och byta bussningen, Bild 3 och 4. En del bitar var ganska slitna, som backspärren och skruvarna till locket vid växelspaken. De var inte original utan var för korta. Fint att byta dem till riktiga maskinskruvar, Bild 5 och 6,

Det var inte helt lättförståeligt i Verkstadshandboken tyckte jag. De refererade till en “mellanfläns” som jag inte riktigt förstod vilken det var (men jag har nu förstått att det är biten i mitten till höger på Bild 10. Efter en del läsande fram och tillbaka kom jag från till att lådorna skulle klyvas i snittet på Bild 1,och att Lagerhuset refereras till som (14) i Verkstadshandboken Grupp 4, Sidan 19, ska lämnas kvar på växellådan tills vidare. Det var inte så svårt, fyra skruvar att lossa och sedan drar  man och ruckar tills man har dragit av överväxellådan.

Nästa steg är att ta bort lagerhuset på bild 7 för att också kunna byta packningen (15) bakom, men det krävdes lite tankemöda för att vara säker på att jag inte tar bort grejor som gör att hela lådan ramlar isär 😉   För att ta bort den behöver två låsningar tas bort, en framför den exentriska rullen på axeln (som driver oljepumpen i överväxellådan), och den andra (41) framför lagret, Bild 7.

När vi gjorde detta höll vi lådan vertikalt och med hjälp av tre personer fick vi av lagerhuset. en person höll lådan stadigt mot arbetsbänken och två personer gicklade av lagret och lagerhuset från axeln med bändverktyg från tre håll, samtidigt som en person knackade försiktigt på axeln med en kopparhammare.  Det var faktiskt inte så svårt, alla delar som togs av syns på bild 8.

Sedan tog jag av locket på lådan och gjorde rent invändigt, Bild 9. Nu är allt klart för att packa om när packningssatsen kommer från VP-Autoparts och maskera inför målning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s