Category Archives: Engine / Motor

The Engine ready / motorn klar

So finally the engine is ready and its time to take some nice photos of it!

IMG_8146

IMG_8151 IMG_8139 IMG_8149 IMG_8145

Äntligen är motorn klar och det är dags att ta lite foton!

————————–

As the engine block was restored in 2009 and drilled to 2 litre (Select category “Engine” in the menu to the right if you want read more about it), fitted with a K-camshaft and new pistons and crank-shaft so in terms of the block, I have basically only replaced the gaskets, painted the block and aqua-blasted/powder-coated/electro-plated the bits. More thought had gone in to the head though. After speaking to many knowledgeable head restorers in both Sweden and the UK, I selected Krilles Motor in Sweden www.krillesmotor.se to help me find the right solution. After a few chats on the phone – thanks Krille for being so patient – I opted for replacing the ported B18 head I had with a full restored B20 head with hardened valve seats to be able to use unleaded fuel, all new hardware (valves, springs, guides etc). Although I had been happy with how the car performed with the old ported B18 head, we concluded that the compression ratio was too high as the B18 head had obviously much smaller combustion chambers which didn’t match the 2 liter block. The result was that the car had been very difficult to turn off (even more difficult than the red-block Volvo’s already are). When I had made the decision Krille worked very hard to deliver quickly. He even worked a weekend and managed to deliver whilst I was visiting in Sweden which reduced carriage costs for me as I could check it in on my return flight! Just had to build a robust box in timber for it.  I had the rockers restored in England.

IMG_8108

IMG_7530 IMG_7250 IMG_8112 IMG_8110 IMG_8108 IMG_8107 IMG_8106 IMG_7724 IMG_7720 IMG_7726

Eftersom motorblocket var renoverat under 2009 och borrat till 2 liter (välj kategori “Motor” till höger om du vill läsa mer om blocket) med ny polerad vevaxel, K-kam och nya kolvar så behövde jag bara byta packningar och måla blocket, och så blästra, pulverlacka och förzinka lite för att få alla delar fina. Mera jobb var det att räkna ut vad som var det bästa att göra med toppen.  Inte minst var man skulle dra gränsen. Jag pratade med många duktiga experter både i England och Sverige men många var inne på att göra mer än jag tror behövdes. Jag vill ju bara ha en bil att finåka med där man inte kan se att något är gjort åt den, men där jag förståss inte säger nej till så bra kraft som möjligt. Jag fastnade för Krilles Motor i sverige www.krillesmotor.se och han hjälpte mig till en bra lösning. Efter flera samtal – tack Krille för dit tålamod – så bestämde jag mig för att byta den gamla trimmade B18 toppen till en helrenoverad B20 topp med härdade ventilsäten så jag kan köra på blyfritt. Kille fick tag på en lämplig topp som planades, fick Mira frästa ventilsäten och alla delar nytt (ventiler, fjädrar, ventilstyrningar mm). Jag hade visserligen varit nöjd med hur bilen gick med den gamla trimmade B18 toppen, men vi kom fram till att kompressionsförhållandet var för högt då den kraftigt planade B18 toppen hade mycket för små förbränningskammare som inte matchade 2 liters blocket. resultatet var att bilen glödtände jättemycket, mer än en vanlig B18/B20 och i princip var omöjlig att få död på. När jag bestämt mig så jobbade Krille över en helg för att jag skulle kunna få med mig toppen hem till England ett par dagar senare. Så det var bara att snickra en trälåda så jag kunde checka in den på planet hem. Stort tack igen Krille – toppenservice! Vipparmsbryggan rengjordes och slipades i England.

———————————

I did two small modifications. First I took off the edge, 0.5mm or so, on the shape at the bottom of head in the combustion chamber. One of the persons I took advice from advised that this may well have helped tje problem with the engine being difficult to turn off. The thought process was that the edge got so hot that it continued to ignite the engine after it had been turned off.  Although I didn’t think that was the whole story, it was worth trying. And, Krille said it would do no harm. Secondly I wasn’t happy with the tolerances on the  Glaser head gasket, VP- Autoparts article 419763, as it throttled the cooling of the head. It was easy to grind out a little to get better flow.

IMG_8079 IMG_8080

IMG_8121 IMG_8120 IMG_8125 IMG_8126

Jag har gjort två små modifieringar. En ena att ta bort den skarpa kanten på toppen i formed mot förbr¨åningsutrymmet. Någon av de B18 kännare jag talade med trodde att det var den skarpa kanten som gjorde att min motor glödtände så svårt. En så skarp kant kan hettas upp och glöda vilket får motorn att fortsätta gå som en diesel även efter att den stängts av.  Det låt vettigt, mej jag trodde nog inte det var hela orsaken. Eftersom Krille sa att det skulle i vart fall inte skada så tog jag fram sliptrissan oh tog bort 0,5 mm eller så.  Den andra justeringen var topplockspacknigen, Glaser från VP-Autoparts artikel 419763. Den passade inte något vidare utan strypte vattenflödet till k¥lningen av toppen.  Fram med sliptrissan igen! 

Painting the Engine Block / måla motorblocket

Luckily the Engine Block is restored a few years ago by the previous owner, I think it was in 2009. A company called Bil & Maskin in Ludvika Sweden had drilled the block to 2 litre and fitted a new polished crank shaft, pistons and cranks, new oil pump, bearings etc. The paint job though wasn’t that great and it came easily off on large areas when wire wheeled. Hence I spent a lot of time cleaning the block both mechanically and chemically. Not to strip it back to bare metal for the sale of it, but just to be sure that I got all loose paint of. Then three coats of Volvo red Engine paint from VP-Autoparts. I probably spent 20 hours on this task, and I realise that doing it so thoroughly isn’t something that a Engine firm would be able to charge a customer an hourly rate for, so hence I don’t want to suggest that Bil & Maskin didn’t do a good job. They probably did what was paid for. After second and third coat, the block and gear box was baked in the oven on 80 degrees for about 10 minutes.

All the covers has been Aqua-blasted and looks like new. I’ve read on a few forums about how to protect them as aluminium is very prone to oxidation. I certainly didn’t want to put a coat of transparent lacquer on it as it most likely will end up looking terrible of it ever gets chipped and moist get in under the surface. I guess we have all seen that…   What I concluded was the best solution was to put hard vax on the surface. In the Swedish forums, the Sonax product got a lot of good feedback.

Today, I’ve also made up my mind about the Engine head after researching that market for some time, however that’s a long story and another blog post;-)

IMG_7350

photo 5 photo 2 IMG_7336 photo 2 IMG_7263 IMG_7257

IMG_7296 IMG_7294 IMG_7297

photo 5

Som tur var är motorblocket renoverat för några år sedan av den tidigare ägaren, jag tror det var under 2009. Jobbet gjordes av Bil och Maskin i Ludvika. de borrade blocket till 2 liter och satte i en ny polerad vevaxel, nya kolvar, vevstakar, oljepump, lager etc. Målningsjobbet tror jag dock inte var lika bra som motorjobbet, eftersom färgen kom bort lätt på stora ytor när man stål borstade blocket. Färgen på växellådan satt på ett helt annat sätt. Jag spenderade därför en del tid på att rengöra blocket både mekaniskt och kemiskt. Inte för att ta ner det till bara metallen för sakens skull utan bara för att se till att få bort det lösa så man får den nya färgen att fästa.  Jag målade sedan tre lager med Volvo’s röda motorfärg från VP-Autoparts. Jag ägnade över 20 timmar på detta och man kan ju förstå att en motorfirma inte skulle kunna debitera de timmarna till en kund, så jag tycker nte att någon skugga ska falla över Ludvika firman. De gjorde nog så gott de kunde för det de fick betalt för. efter andra och tredje lagret bakades motorn i ugn, 10 minuter på 80 grader.

Alla kåpor har glasblästrats och ser ut som nya! Jag har läste en del på olika forum hur man kan skydda mot dem oxidation framöver nu när de är så fina. Jag vil ju inte klarlagda och riskera att det flagnar eller kommer fukt under. Det jag fastande för är att vaxa dem med hårdvax, Sonax var den produkt som nämndes oftast på de Svenska forumen.

Idag har jag också bestämt vem som ska få renovera toppen åt mig, men det får bli en egen blog post, för det är mycket att säga om det 😉

Preparing to paint the engine / förbereder att måla motorn

I did order Aerosol cans with Red Engine paint from VP-Autoparts, but when I’ve put so much work into cleaning the engine and gearbox as well as staring to mask them in preparation for the spray job, I changed my mind and will paint with a brush instead. That will build better then spray. Hopefully that will help me to avoid disappointments later on.  For those interested in the colour code, below is a reference to a page with all the paint numbers on: http://www.v1800.org/index.php/sv/tekniska-specifikationer/faergkoder.html IMG_6979 IMG_7027  IMG_7026 IMG_6967 Jag hade beställt sprayfärg med Volvo röd motorfärg från VP-Autoparts, men efter att ha lagt ned allt detta jobb på rengöring och maskning av motor och växellåda, så har jag bestämt mig för att penselmåla istället. Ny beställning till VP! Den färgen bygger mycket bättre och man kan jobba in färgen i porerna på ett bättre sätt. Tror att jag kan undvika senare besvikelser.  För den som behöver färgnummer, nedanstående länk innehåller alla färgnummer man kan behöva. http://www.v1800.org/index.php/sv/tekniska-specifikationer/faergkoder.html

Stripping the Engine / klä av motorn

Transporting the engine is easy if you have access to a fork lift on each side 😉

As the engine was rebuilt only a few years ago, I’m just going to clean the parts and paint the block.

Aquablasting is a great thing. It look alike new really.  Look at the before and after picture of the water pump!  The question is how to keep it nice.  I have had a few suggestions to treat the aluminium parts (such as carburettors and pumps) with Sonax hard vax. Seems to be a lot better than spraying a layer of transparent coat.  The manifold I’m planning to paint with Halfords Heat resistant colour.  Its not as the original –  I know – but it would look much nicer after a little while.

IMG_6686 IMG_6687 IMG_6754

IMG_6853

IMG_6844 IMG_6843 IMG_6841 IMG_6839 IMG_6820 IMG_6830

IMG_6837

Frakta motorn är lätt om man har tillgång till en gaffeltruck 🙂

Eftersom motorn var ombyggd för bara några år sedan så tänker jag bara rengöra delarna och måla blocket. 

Aquablasting (jag tror det kan heta glasblästring på svenska men jag är lite osäker) är fantastiskt! det ser ut som nytt efteråt. Titta på före och efter bilderna av vattenpumpen! Frågan är sedan hur man ska hålla det snyggt. Jag har haft flera förslag om att behandla aluminium delarna (förgasare och pumpar) med Sona hårdvax. Verka var bra mycket bättre än att spraya med klarlack då det går att laga. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=251557   Grenröret tänkte jag måla silvergrått med Halfords värmebetständiag färg. Inte original – jag vet – men det ser så mycket snyggare ut efter ett tag.