Category Archives: Interior Dashboard / Interiör Instrumentpanel

Refurbished Steering Wheel / Renoverad ratt

 

My Steering Wheel had a few very ugly cracks, about 3mm each, on the wheel, and the wheel looked quite worn after over 50 years, so something had toa be done. I got in contact with Per Jensen at Lallas in Sweden http://lallas.eu as they remould steering wheels so they become as good as new again. That sounded interesting but I was a bit doubtful about their process; using transparent plastic when remoulding the wheel and then paint it black.   Per said they where planning to start moulding with black plastic, so that the wheel i coloured black throughout. He suggested that they could test the process on my steering wheel if I wasn’t in a hurry to get it back quickly. I thought hat was a great idea and sent off the wheel to Per and Lalla so that I could have it back before the end of August when I was going back to England again.  Per called a few days before my departure and said that as this was the first steering wheel with this new process, and as there was a few imperfections from the moulding, it was a lot of work to remedy and polish  my steering wheel. He was however hopeful that they should be done after the weekend. After a couple of minutes Per called again to say that I shouldn’t be surprised that there will be no indentations for the thumbs when I get my wheel back.  Those come from wear and was never there when the car was new. Interesting, I had never thought about that.

After the weekend Per called again and said that the steering wheel was done and ready to be shipped. They had spent all in all well over 50 hours (!) to get a perfect finish on my steering wheel. When I got it, I was very pleased indeed, the end result was perfect (as one could see from the pictures below) and I couldn’t see where they had spent so much time. It just looked right and brand new. I’m always very impressed when people are prepared to take som much trouble to achieve a perfect end result, even if it results in a lot more work for them. It’s about being proud of one’s job, and that’s something to take care of!

img_1027img_1028

Min ratt hade ett par fula sprickor på rattkransen, ca 3mm stora och som löpte runt randkransen. Dessutom var ratten ganska medfaren och skulle se trött ut på bilen, så något måste göras. Jag fick kontakt med Per Jensen på Lallas utanför Karlskoga http://lallas.eu och han berättade att de gjuter om rattkransarna så att de blir som nya igen. Det lät intressant men jag var lite frågande inför att ratten skulle gjutas transparent och sedan lackas svart. Per berättade då att de planerade att börja gjuta i genomfärgad plast och erbjöd mig att min ratt kunde få bli försökskanin om jag kunde vara av med ratten under någon månad eller två. Det nappade jag förstås på, och ratten skickades till Per och Lalla så att den kunde bli klar under Augusti innan jag åkte tillbaka till England. Avresa dagen närmade sig när Pär ringde och berättade att eftersom det var första ratten med denna nya metod och eftersom det hade uppstått lite luftporer i gjutningen så var det massor av jobb att fylla dessa och polera. Han hoppades att de skulle blir klara under helgen som kom. Efter en liten stund ringde Per igen och sa att det kommer inte att vara några fördjupningar för tummarna på ratten. Det är många som saknar dem når de får tillbaka en omgjuten ratt, men de var inte där när den var ny utan har uppstått genom slitage.

Efter helgen ringde Per igen och berättade att de hann klart och var redo att posta ratten till mig. Det hade tagit dem över 50 timmars arbete med min ratt (!) för att få den perfekt. Jag kan bra hålla med. Ratten var verkligen jättefin när jag packade upp kartongen, som framgår av bilderna ovan. Jag är helnöjd. Jag kan inte se vad det är som de har jobbat med att få bort – utan allt ser perfekt ut. Det är imponerande tycker jag när folk är så noga och måna om ett perfekt slutresultat även om det innebär jättemycket mer jobb för dem. Det handlar om yrkesstolthet och det är något av vara rädd om! 

A shortcut / en genväg

I haven’t taken that many shortcuts so far in my restoration project, but here is one: My car had a start button (like on a new car) as the electrical switch behind the ignition lock didn’t work properly. As I want to restore back to original, I did for obvious reason didn’t want to keep this arrangement. The first problem turned out to be that the Ignition Coil and the electrical Switch was in one unit, connected by an armoured cable for theft protection. The second problem was that this are very expensive. A second hand one is £2-300 and a NOS turned out to be £575. Therefore I looked for a second hand but working ignition switched found one for (I think £20).

The repair was pretty easy. I cut off the faulty switch leaving about 300 mm of armoured cable, and then cut of the working switch from its faulty Ignition Coil and then solded  the cable together. Before the solding  I prepared with different sized insulation sleaves (the ones that shrinks when warmed with a hot airgun.) First to insulate the cable in the middle, and then to insulate around the Araldite moulded protection. I used a bit of copper pipe to cast the Araldite in.This method worked well.

 

IMG_8432 (2)

Jag har inte tagit så många genvägar hittills tror jag, men här är en! Min bil hade en startknapp, precis som alla nya bilar, eftersom strömbrytaren bakom tändningslåset inte fungerade i startläget. Eftersom jag vill återställa bilen till original så vill jag ju inte ha den lösningen kvar med dess extra relä och kabeldragning. Det första problemet var att tändspolen och strömbrytaren är en enhet, sammanbundna av en armerad kable för att uppnå ett bra stöldskydd. Det andra problemet var att denna är väldigt dyr eftersom den är så ovanlig. Det är en liknande konstruktion till Amazon, men det passar inte då den har 4 skruvhål istället för tre. En bengal till P1800 kostar  £2-300 och en NOS hittade jag på eBay för £575. Jag började då att leta efter en begagnad med trasig tandspole med med fungerande strömbrytare och hittade en till slut för (jag tror det var) £20. 

Reparationen var ganska enkel. Jag kapade den trasiga strömbrytaren och lämnade ungefär 300mm av den armerade kabeln, och sedan skar jag av den fungerade strömbrytaren från den trasiga tändspolen och lödde ihop ändarna. Innan jag lödde hade jag förberett genom att trä på krympslang (de som krymps med varmluftspistol). Den första för att isolera ledaren i mitten och den andra för att skydda den färdiga lagningen med Araldit. Jag använde ett stycke uppskuret kopparrör  för att kunna gjuta Aralditen. Jag höll ihop röret med slangklämmar när jag gjöt och tog sedan bort dem. Det funkade bra.

 

 

Bonnet lock handle / Huvlåsets manöverarm

The lock mechanism needed a good overhaul now when the rest of the car will look like new. This is the problem when restoring a car, when most parts are renovated and come up like new, you don’t want to fit items that hasn’t been renovated because thy then become so visible. Anyhow, the handle is now back from Dorsetware where it has been re-chromed. In the mean time, I’ve been doing a bit of research to find out how I could get a nice new red rubber coating on the handle as the original. Finally I found Plasti-dip http://www.plastidip.co.uk which turned out to be a great product for the job.  Just dip the handle in the container and then let it dry. I gave it two coats after I first had put a bit of masking tape around the handle. The first time I tried, the coating didn’t stick to the shiny chromed surface.

IMG_7178

IMG_5394 IMG_7169 IMG_7170 

IMG_5090 IMG_7171

IMG_7075 IMG_7176 IMG_7175

IMG_5088 IMG_7178

Låsmekanismen behövde en genomgång nu när resten av bilen blir så fin. Det är det här som är problemet med att renovera en gammal bil, när de flesta delar ser ut som nya vill man inte sätta tillbaka delar som inte gör det. Nåväl, handtaget är nu tillbaka från Dorsetware där det har blivit kromat. Under tiden har jag kollat runt hur man kan återskapa den röda summerade ytan på handtaget. Tillslut fann jag Plasti-dip http://www.plastidip.co.uk vilket visade sig vara en utmuarkt produkt för detta ändamål. Man bara doppar handtaget i burken och låt det torka över natten. Jag doppade två gånger efter att först satt maskeringstejp runt den del av handtaget jag skulle doppa. Första gången jag provade fastnade inte summeringen överallt eftersom den kromade ytan var för glatt.

Dashboard Part / Instrumentpanel 4 (4)

1. So, the Dashboard is now done. Almost. The backside looks as great as the front side, but I’m not yet happy with the lower alu panels.

As I’ve now decided to restore the car strictly to original (safe for the AC Alternator instead of the original DC Alternator) I will not be putting back the Indicator lamp for the Choke which was a great improvement by a previous owner. This means that there is one additional hole in the left hand panel. There is also a hole too much in the right hand panel which could have been covered by a “H” sticker (A sticker that all cars in Sweden had in 1967 when Sweden changed from driving on the left side of the road to the right side of the road) but it would still not 100%. So I’ll leave it like this for the time being and start hunting on eBay for new lower panels in perfect condition and with the right number of holes. Will probably take some time as I haven’t seen any during the year I have been looking so far…

IMG_6392

IMG_6395 IMG_6399IMG_6406

IMG_6402IMG_6388

1. Så nu är instrumentpanelen färdig. Nästan. Snyggt och fint på baksidan känns kul även om det kanske bara är jag som kommer att kolla där. Jag är dock inte nöjd med de under alu panelerna än. 

Eftersom jag bestämt mig för att restaurera till orginalskick (med undantag av Växelströmsgeneratorn) så kommer jag inte att sätta tillbaka varningslampan för Choke. Det var i och för sig var en utmärkt förbättring av en tidigare ägare, men inte original på en 66-a. Det betyder att det är ett hål för mycket i den vänstra panelen. Det är också ett hål för mycket på den högra panelen som nog kunde gått att dölja med ett “Högermärke” men det är ju inte 100%. Jag lämnar det så här för tillfället och börjar jaga nya paneler på eBay med rätt antal hål och i perfekt skick. Tar säkert en del tid. Jag har inte sett några under ett år som jag letat…

_______________________________________________________________________________________________________________

2. As for the final steps of the dashboard, I started with cutting off all the surplus padding and then fitted the instruments before folding over and fixing the end part of the larger alu panel. I also took the opportunity to change all the bulbs for the instrument lightning. The ashtray is as good as new when its back from electroplating.

IMG_6372 IMG_6373 IMG_6374 IMG_6375 IMG_6376 IMG_6377

IMG_6382

2. Beträffande de sista stegen på instrument panelen, så började jag med att skära bort överflödig stoppning för att därefter sätta dit instrumenten innan jag vek runt den stora aluminiumplåten och pop-nitade den i ändarna. Jag passade också på att byta alla glödlampor i instrument belysningen. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Finally about the infamous screw at the end of the dashboard that everyone seems to be struggling with as it can’t be reached with normal tools when the dashboard is fitted.  Those screws hasn’t been fitted on the dashboard from which the lower part of my dashboard comes as there are no holes. (I have bought a replacement lower part). I discovered that only after I had screwed the two parts together, so I decided to fix the two parts at the end with a clips instead.  Im sure a future owner looking to take of only the upper part of the dashboard at some point in the future will be very grateful.

Another little detail was the missing angled washer for fitting the handle in the curved part of the dashboard. I made one out of two surplus distance washer from the seat rails.

IMG_6385IMG_6378 IMG_6381

3. Slutligen ett par rader om den berömda skruvarna i ytterändarna av instrumentpanelen som håller samman övre och under delen av instrument panelen. Många har beskrivit hur den inte går att komma åt med normala verksty så att man kan ta av “locket” på instrument brädan utan att ta ut hela brädan.  Det konstiga på min underdel var att den saknade hål för dessa, så de kan aldrig ha funnits på den instrumentbrädan (jag bytte den undre delen till en annan eftersom min var för rostig). Jag upptäckte detta när jag redan hade skruvat ihop underdel och överdel, och bestämde mig istället för att sätta ihop underdel och överdel med en clips. Visade sig gå jättebra och jag är säker på att en framtida ägare som vill kunna ta bort bara locket på instrumentbrädan kommer att vara jätte tacksam.

En annan liten detalj är en lutande bricka som behövs på baksidan för att dra fast kurv handtaget på passagerar sidan. Denna bricka fattades och jag gjorde istället en ny med hjälp av två distansbrickor från stols skenorna. 

Dashboard Part 3 / Instrumentpanel, del 3

1. Now its time to fit the padding to the dashboard metal frame. We started with the upper part. The padding is fitted to the vinyl finish and need to be trimmed at the edges and where the clips should go as it would be to clumsy otherwise.

IMG_6203 IMG_6204

1. Nu är det dags att sätta på stoppningen på instrumentbrädans metall del. Vi startade med överdelen. Stoppningen består av en formpressad skumgummi som är vinyl överdragen. Skumgummit behöver skäras bort i kanterna så att det inte blir för tjockt att vika runt samt där slipsen ska fästas.

_______________________________________________________________________________

2. We used the recommended Landoflex MS40 glue (VP-Autoparts). It’s a really slow glue, so there is no hurry. One can continue the fitting for as long as one want. In fact it is recommended to leave it to dry for about a week! We quickly discovered that its easier to apply the glue with a spatula as its a quite hard glue. The corners are tricky, but luckily the under side is not visible when fitted.

IMG_6205  IMG_6210   IMG_6214   IMG_6286 IMG_6287 IMG_6288

2. Vi använde det rekommenderade Landoflex MS40 limmet (VP-Autoparts), Det är ett mycket långsam torkande lim så man har gott om tid att passa in. rekommendationen är att låta det torka under press i en vecka! I några beskrivningar står det att man ska dra ock slita i vinylen för att få den att sitta mitt över defroster munstyckena, men det gjorde inte vi.  Vi fixerade dessa med den lilla ramen (pulverlackad även den så klart) och fick borra upp några nya hålen till de skruvarna. Jag tror dock att det är mycket bättre än att bygga in spänningar i materialet som kan göra att det deformeras vid starkt solsken. Vi upptäckte mycket snart att det är låtars att applicera limmet med en spatel snarare än att lägga ut det från en limpistol eftersom limmet är ganska hårt.  Hörnen är lite prickiga men dessbättre syns de inte annat än från undersidan av instrumentpanelen.

_______________________________________________________________________________

3. Next was the lower part of the dashboard. Some of the holes for the Switches needed to be extended as they didn’t fit the holes in the metal frame. I understand its good to cut those holes a bit bigger than the switch or lamp, especially for the ignition key switch, as they need to be as tight as possible to the frame. Also on this part we had to cut away some go the padding around the edges and where the clips should be fitted.

I had also made two wooden boards of the same size as the lower aluminium panels so that the padding could be clamped to the fram when glued. For the upper side which is more shaped in parts we used sand bags as weights instead of clamps. Worked really good.

We did the same with the upper part of the dashboard with sand bags as weights instead of clamps.

Now, lets leave them a week to dry.

IMG_6311 IMG_6312 IMG_6313 IMG_6314  IMG_6316 IMG_6317 IMG_6318 IMG_6319    IMG_6322

IMG_6323

3. Nästa moment var den undre delen. Några av hålen för strömställarna behövdes förstoras lite eftersom de inte passade riktigt. Var antagligen anpassade för en annan årsmodell.  Jag har förstått att dessa hål behöver vara lite större än strömbrytaren eller lampan, särkilt för tändningen, eftersom de behöver sitta riktigt dikt mot panelen för att passa. Även på denna del behövde vi skära bort en del av skumgummit runt kanterna och där slipsen ska sitta.  

Jag gjorde också två träbitar av samma storlek som de under aluminium panelerna för att kunna sätta tvingar under limningen. För den övre sidan av underdelen som har mer runda former (under hastighetsmätaren och varvräknaren)  använde vi påsar fyllda med fin sand istället för tvingar. Fungerade jättebra.   

Vi gjorde likadant när vi limmade den övre delen av instrumentbrädan, la påsar med sand som tyngder istället för tvingar.

Nu återstår bara att låta dem torka i en vecka.

Dashboard Part 2 / Instrumentpanel del 2

So, this is the “new” lower part and my old upper part of the dashboard back from powder coating. The “new” lower part was in relay good condition and without any of the alterations my old one had.  The only snag was that the radio hole had been extended to allow for a modern radio.  This was however easily fixed by the guys at Trickett Welding. They welded a new sheet of metal in the hole and I then took it home to take up a new hole of the right dimensions for an old radio. It wasn’t that easy to find the right brown colour, but the guys at PowderTec was s always very helpful and on the third attempt I was happy.

The upper and lower dash padding is supplied by VP-Autoparts. They still produce them in the original moulds!

kl;,IMG_6195

IMG_6191 IMG_6192 IMG_6193 IMG_6201 IMG_6198  IMG_6196

IMG_5192  IMG_6194

Så här fint blev det när det kom tillbaka från pulverlacken. Det är min “nya” underdel och min gamla överdel. Den “nya” underdelen var i mycket bra skick och hade inte blivit ombyggd på olika sätt som den som satt in min bil. Det enda som behövde fixas var radiohålet som hade blivit upptaget för att passa en modern radio. Det fixades emellertid enkelt av killarna på Trickett Welding. De svetsade i en ny plåtbit och jag tog sedan hem den och tog upp ett nytt hål av den storlek det hade en gång i tiden när det bara behövde passa de gamla radio apparaterna.

Det var inte så lätt att hitta rätt brun nyans på pulverlack till instrumentbrädan, men killarna på PowderTec har mycket tålamod och förståelse så tredje försöket var jag nöjd.

Stoppningen köpte jag av VP-Autoparts. De producerar fortfarande nya i original formarna.  ganska fascinerande att det fortfarande går att få tag på. 

Dashboard Part 1 / Instrumentpanel del 1

There are a few good instructions available on the internet on how take out the dashboard and replace the dashboard padding. I found one article by Mark Bergfors in P1800 Magazine 4/2009 (in Swedish) http://u4767248.fsdata.se/arkiv/tidningar/2009-04/files/assets/basic-html/page10.html and one by Ulf Groth in the Danish P1800 club http://www.volvo1800klub.dk/content/links/tekniske/instrumentbraetpolstring.pdf and they are both very helpful but there are a few steps that I felt was quite tricky. I will therefore describe how I did in a  bit more detail to complement the other articles in the coming 4 posts about my dashboard renovation.

The dashboard didn’t look to bad when it sat in the car, but once out I was surpassed about how rusty it had become in some areas on the back side. In fact the lower section was so bad I decided to replace it. There was also signs of that at some point the dash had been re-built to a 1800E/ES version with round oil and water temperature instruments. Also the aluminium trim panels had to be replaced as they had additional holes and too many scratches for me to be happy with them. The big one had a few scratches and a hole for the overdrive indicator lamp, which had been moved up from the smaller panel below, where a start button had been fitted on the left hand side of the ignition key as the switch behind the ignition key was faulty (please refer to a separate blogg post later about the repair of the ignition).

IMG_4924 IMG_4438 IMG_4439 IMG_4440 IMG_4957 IMG_4958 IMG_4956  IMG_4959 IMG_4961  IMG_4963  IMG_5181

Det finns flera bra instruktioner på nätet om hur man demonterar instrumentpanelen och hur man byter ut stoppningen. Jag hittade en artikel på P1800 klubbens hemsida av Mark Bergfors från P1800 Magasinet 4/2009 http://u4767248.fsdata.se/arkiv/tidningar/2009-04/files/assets/basic-html/page10.html och en annan av Ulf Groth i den danska P1800 klubben http://www.volvo1800klub.dk/content/links/tekniske/instrumentbraetpolstring.pdf de är båda mycket bra men dirt var några steg som jag tyckte var trickiga och som fordrade lite tankemöda. Jag tänkte därför i de kommande 3 blogg posterna om min instrumentpanel renovering visa hur jag gjorde och dokumentera med bilder så att dert kompletterar de båda andra artiklarna snarare än att försöka skriva en ny. 

Instrumentbrädan såg inte för tokig ut när den satt i bilen, även om stoppningen hade några skador, hade lyft i ytterhörnen och hade en del report. Jag blev iallafall förvånad över hur rostig den var när jag monterat bort den och tagit bort den gamla stoppningen. Den undre delen var så dålig att jag beslutade mig för att byta ut den. Det syntes också att någon tidigare ägare hade byggt om instrumentbrädan till ett senare P1800E/ES utförande med runda vatten- och oljetemperatur instrument. Jag ville också byta ut aluminium panelerna eftersom de hade för många hål som inte ska vara där samt repor och annat som jag inte skulle bli nöjd med. Den stora panelen hade ett hål för överväxel lampan, som hade flyttats upp från den mindre panel under, där den suttit på vänster sida om startnyckeln. Det var rätt typ av Lucas lampa, men det var fel färg, grön istället för röd som det ju ska vara. Där överväxel lampan ska sitta hade man satt en startknapp (precis som på nya bilar) 😉 eftersom strömkontakten i tändningslåset var trasigt och hade ersatts av ett relä med startknapp. Praktisk och bra lösning i och för sig, men inte original. (se en senare separat blogg post om renoveringen av tändningslåset)