History

Point your curser on the History tab above for additional pages about previous owners.

According to the Swedish Car Registry, I am the 27th owner of the car, so there has been quite a few. However, when studying the details there are a few observations that explain a large part. Firstly, there are quite a few car dealers, or what appear to be car dealers during 1978/9, the car being 13 years old, when it had 6 owners during 12 months. Then, Mr. Anders Kåhrström , 15 years of age, bought the car and kept it for 23 years, but as he sold it first to his father, then bought it back, then sold it t his mother and then bought it back again, that counts as 5 owners in the registry.

I have been in contact with a few of the previous owners who has been very helpful, provided me with photos of the car from the time they owned it and told me their about their history with it.  Please have a look at the sub-pages to this page (point the curser on the History tab above) , where you will find old pictures and can find out more about the interesting story of the car which involves both Kings and Rock-stars!

If you know any of the previous owners, please let me know how to contact them.  I would love to find out more about what has happened to the car during the years.

Slide1

Enligt Bilregistret är jag den 27:e ägaren till bilen, så det har varit ganska många. När man studerar ägarlängden hittar man dock några förklaringar ganska enkelt till att det är så många ägare. Det är till att börja med ganska många bilhandlare, eller i vart fall vad som verkar vara bilhandlare under 1978/9, när bilen var 13 år gammal, eftersom den hade 6 ägare under 12 månader. Någon av dem förekom två gånger. Sedan köpte Anders Kåhrström bilen när han var 15 år och behöll den under 23 år. Eftersom han sålde den först till sin far, sedan köpte tillbaka den, därefter sålde den till sin mor för att sedan åter köpa tillbaka den, så räknas “han” som 5 ägare i Bilregistret.

Jag har varit i kontakt med flera av de tidigare ägarna som bidragit med sina bilder av bilen från tiden de ägde den och många goda historier. Ta gärna en titt på under-sidorna till denna sida (peka på History rubriken oven) där du hittar gamla bilder och historia om bilen som involverar allt från Kungar till Rockstjärnor.

Om du känner någon av de tidigare ägarna så uppskattar jag mycket om du låter mig veta hur jag kan kontakta dem. Jag är intresserad av att forska vidare i bilens historia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s