Tag Archives: PowderTec Poole

Powder Coating Delivery / Leverans från Pulverlack

Got the last delivery from Powder-Tec today.  Front and back suspension details plus a few other bits. We had to re-coat the front cross-member as the color was wrong. Now its the right one; RAL7035. Nice job by the guys at Powder-Tec again!

IMG_7058 IMG_7059

Nu har jag fått tillbaka detaljer för bakaxel, framaxelbalk och fjädring från Powder-tec. Vi var tvungna att lackera om framaxelbalken en gång för det blev fel färgnyans, men nu är det rätt, RAL 7035. Snyggt jobb igen av killarna på Powder-Tec!

Renovating the Heater / Renovering av värmepaketet

1. The heater looked quite tatty with some rust on the outside and inside as well as a lot of dust and rubbish inside.  The “radiator” element was sent to a radiator renovation firm for check-up and pressure test and come out absolutely fine!

IMG_4220 IMG_4222 IMG_4234IMG_4227 IMG_4228 IMG_4231 IMG_4232 IMG_4233  IMG_4235

1. Värmaren såg ganska medfaren ut efter alla år, rostig på både utsidan och insidan samt mycket damm och skräp i den. Jag skickade elementet till en kylar renoveringsfirma för kontroll tryckning och den kom tillbaka utan anmärkning.

______________________________________________________________________________

2. Here is the heater back from Powder coating, and a renovation kit (screws and gaskets) from VP-Autoparts has been ordered. Unfortunately there was a few screws missing in the kit, so I had to order a few in addition.  I wrote to VP-Autoparts to let them know, so hopefully their kits are now complete. There are quite a few helpful pictures in Volvo’s Workshop manual from the Sixties.

IMG_4949 IMG_5368

IMG_6218IMG_6333 IMG_6335 IMG_6336

2. Här är värmepaketet tillbaka från Pulverlack, och en renoverings sats (Packnings sats + Monterings sats) beställd från Volvo Autoparts. Tyvärr var det några skruvar som fattades i satsen så jag fick beställa några fler innan jag kunde komma igång. Jag skrev till VP-Autoparts om det så förhoppningsvis är deras satser nu kompletta. Det är flera bra sprängskisser och bilder i Volvos verkstadshandbok från sextiotalet.

______________________________________________________________________________

3. The Heater fitted and ready to go in the car.  The only thing missing is the sensor for the valve and a sealer between the two halves of the heater. There was two items that needed a bit of research to find as they wasn’t included in the renovation kit, nor are they available to order from any of the larger suppliers of P1800 parts, that first is the rubber hat that sits on the screws on the outside to protect the sharp head of the screw. 11 are need and I found those at TR-Fastenings in Poole. The other item was the two rubber grommets that protects the brass pipe where the rubber hose goes on. I found those at Örebro Agenturaffär in Sweden.

IMG_6308 IMG_6303 IMG_6302 IMG_6294IMG_6297 IMG_6295 IMG_6304IMG_6219

3. Värmaren hopsatt och klar att sättas i bilen. Det enda som fattas är att föra in Värmeventils sensorn som på bilden och sätta ihop plåthalvorna med tätningsmassa. Det var två detaljer som fordrade lite detektivarbete eftersom de ej var inkluderade i renoveringssatsen och ej heller fanns att beställa från någon av de större leverantörerna av P1800 delar. Det ena var den lilla gummihatten som skydd för skruvarna som håller ihop plåthalvorna.  Det behövs 11 st och jag hittade dem host TR-Fastenings in Poole. Den andra saken var två gummibussnignar som ska sitta runt mässingsrören där de kommer ut ut värmepaketet. De hittade jag på Örebro Agenturaffär i Sverige. 

Dashboard Part 2 / Instrumentpanel del 2

So, this is the “new” lower part and my old upper part of the dashboard back from powder coating. The “new” lower part was in relay good condition and without any of the alterations my old one had.  The only snag was that the radio hole had been extended to allow for a modern radio.  This was however easily fixed by the guys at Trickett Welding. They welded a new sheet of metal in the hole and I then took it home to take up a new hole of the right dimensions for an old radio. It wasn’t that easy to find the right brown colour, but the guys at PowderTec was s always very helpful and on the third attempt I was happy.

The upper and lower dash padding is supplied by VP-Autoparts. They still produce them in the original moulds!

kl;,IMG_6195

IMG_6191 IMG_6192 IMG_6193 IMG_6201 IMG_6198  IMG_6196

IMG_5192  IMG_6194

Så här fint blev det när det kom tillbaka från pulverlacken. Det är min “nya” underdel och min gamla överdel. Den “nya” underdelen var i mycket bra skick och hade inte blivit ombyggd på olika sätt som den som satt in min bil. Det enda som behövde fixas var radiohålet som hade blivit upptaget för att passa en modern radio. Det fixades emellertid enkelt av killarna på Trickett Welding. De svetsade i en ny plåtbit och jag tog sedan hem den och tog upp ett nytt hål av den storlek det hade en gång i tiden när det bara behövde passa de gamla radio apparaterna.

Det var inte så lätt att hitta rätt brun nyans på pulverlack till instrumentbrädan, men killarna på PowderTec har mycket tålamod och förståelse så tredje försöket var jag nöjd.

Stoppningen köpte jag av VP-Autoparts. De producerar fortfarande nya i original formarna.  ganska fascinerande att det fortfarande går att få tag på. 

Unpacking the powder coated items / uppackning av de pulverlackade sakerna

It was a real joy to unpack and inspect the powder coated items. The PowderTec guys have done a great job! Finally something that gives me an idea of what the finish might be like be on my Volvo when the project is complete. I should maybe add that the radiator has been sprayed, not powder coated.  It would probably fall appart in the oven if powder coated.

IMG_4946 IMG_4947 IMG_4948 IMG_4949 IMG_4950 IMG_4952

Det var riktigt kul att packa upp och inspektera alla delar som varit på pulverlack. Killarna på PowderTec har gjort ett jättefint jobb! Äntligen något med slutfinish som ger mig en föraning m hur min Volvo kommer att se ut när renoveringen är klar. Jag kanske ska tillägga att kylaren är sprutlackerad. Den skulle nog falla isär i sina beståndsdelar i ugnen om de pulverlackats.

Back to the garage / tillbaka i garaget

Yesterday I picked up everything that has been powder coated by Powder-Tec whilst I’ve been away. It looked great – like new.  I was especially impressed by the finish on the fuel tank. Awesome!

IMG_4921 IMG_4922

Igår hämtade jag alla grejor som varit på pulverlackering hos Powder-Tec medan jag har varit i Sverige. Riktigt kul – allt såg ut som nytt. Det var speciellt påtagligt med bränsletanken. Snyggt!

Preparing for Powder Coating / Förbereder för Pulverlackering

Today I’ve spent time in my garage preparing for Powder coating of everything that is going to be powder coated black. Not too much work (for me that is 🙂 but all items needs to be ready for sand blasting. That means scraping vax from the underside of the petrol tank. When thats done, I’m ready to deliver it all to PowderTec in Poole who has very kindly promised to help me with this. I’ve asked them to have a look if something could be done at the radiator as well. I had it renovated recently and although I’m sure the company got the inside right, they where not as skilled as I would have wished with the spray work on the outside.

IMG_4595 IMG_4596 IMG_4597

Idag har jag förberett för pulverlack hemma i garaget. Det är allt som ska vara svart som jag jobbat med. Inte allt för mycket jobb (för mig iallafall 😉 men alla delar måste vara förberedda för sandblästring innan de lämnar mitt garage. Det betyder skrapa bort all underredsmassa från undersidan av bränsletanken.  När jag är klar så ska jag köra över det till PowderTec i Poole som har lovat hjälpa mig med blästring och lack. Jag skickar med kylaren också, den var inne på renovering nyligen och blev tät och bra, men de gjorde inte något snyggt lackjobb.