Tag Archives: Plasti-dip

Bonnet lock handle / Huvlåsets manöverarm

The lock mechanism needed a good overhaul now when the rest of the car will look like new. This is the problem when restoring a car, when most parts are renovated and come up like new, you don’t want to fit items that hasn’t been renovated because thy then become so visible. Anyhow, the handle is now back from Dorsetware where it has been re-chromed. In the mean time, I’ve been doing a bit of research to find out how I could get a nice new red rubber coating on the handle as the original. Finally I found Plasti-dip http://www.plastidip.co.uk which turned out to be a great product for the job.  Just dip the handle in the container and then let it dry. I gave it two coats after I first had put a bit of masking tape around the handle. The first time I tried, the coating didn’t stick to the shiny chromed surface.

IMG_7178

IMG_5394 IMG_7169 IMG_7170 

IMG_5090 IMG_7171

IMG_7075 IMG_7176 IMG_7175

IMG_5088 IMG_7178

Låsmekanismen behövde en genomgång nu när resten av bilen blir så fin. Det är det här som är problemet med att renovera en gammal bil, när de flesta delar ser ut som nya vill man inte sätta tillbaka delar som inte gör det. Nåväl, handtaget är nu tillbaka från Dorsetware där det har blivit kromat. Under tiden har jag kollat runt hur man kan återskapa den röda summerade ytan på handtaget. Tillslut fann jag Plasti-dip http://www.plastidip.co.uk vilket visade sig vara en utmuarkt produkt för detta ändamål. Man bara doppar handtaget i burken och låt det torka över natten. Jag doppade två gånger efter att först satt maskeringstejp runt den del av handtaget jag skulle doppa. Första gången jag provade fastnade inte summeringen överallt eftersom den kromade ytan var för glatt.