Tag Archives: Paul Bailey

Some inspiration / lite inspiration

After a few years of restoration work, it was very inspiring to see this video of a nicely restored P1800 -66 in the same colour as mine. Enjoy!

https://m.youtube.com/watch?v=lQ90-2na_cQ

Efter några års arbete med min restaurering, var det väldigt inspirerande att se denna video av en fint restaurerad P1800-66 i samma färg som min.