Tag Archives: instrument panel stoppning

Dashboard Part 3 / Instrumentpanel, del 3

1. Now its time to fit the padding to the dashboard metal frame. We started with the upper part. The padding is fitted to the vinyl finish and need to be trimmed at the edges and where the clips should go as it would be to clumsy otherwise.

IMG_6203 IMG_6204

1. Nu är det dags att sätta på stoppningen på instrumentbrädans metall del. Vi startade med överdelen. Stoppningen består av en formpressad skumgummi som är vinyl överdragen. Skumgummit behöver skäras bort i kanterna så att det inte blir för tjockt att vika runt samt där slipsen ska fästas.

_______________________________________________________________________________

2. We used the recommended Landoflex MS40 glue (VP-Autoparts). It’s a really slow glue, so there is no hurry. One can continue the fitting for as long as one want. In fact it is recommended to leave it to dry for about a week! We quickly discovered that its easier to apply the glue with a spatula as its a quite hard glue. The corners are tricky, but luckily the under side is not visible when fitted.

IMG_6205  IMG_6210   IMG_6214   IMG_6286 IMG_6287 IMG_6288

2. Vi använde det rekommenderade Landoflex MS40 limmet (VP-Autoparts), Det är ett mycket långsam torkande lim så man har gott om tid att passa in. rekommendationen är att låta det torka under press i en vecka! I några beskrivningar står det att man ska dra ock slita i vinylen för att få den att sitta mitt över defroster munstyckena, men det gjorde inte vi.  Vi fixerade dessa med den lilla ramen (pulverlackad även den så klart) och fick borra upp några nya hålen till de skruvarna. Jag tror dock att det är mycket bättre än att bygga in spänningar i materialet som kan göra att det deformeras vid starkt solsken. Vi upptäckte mycket snart att det är låtars att applicera limmet med en spatel snarare än att lägga ut det från en limpistol eftersom limmet är ganska hårt.  Hörnen är lite prickiga men dessbättre syns de inte annat än från undersidan av instrumentpanelen.

_______________________________________________________________________________

3. Next was the lower part of the dashboard. Some of the holes for the Switches needed to be extended as they didn’t fit the holes in the metal frame. I understand its good to cut those holes a bit bigger than the switch or lamp, especially for the ignition key switch, as they need to be as tight as possible to the frame. Also on this part we had to cut away some go the padding around the edges and where the clips should be fitted.

I had also made two wooden boards of the same size as the lower aluminium panels so that the padding could be clamped to the fram when glued. For the upper side which is more shaped in parts we used sand bags as weights instead of clamps. Worked really good.

We did the same with the upper part of the dashboard with sand bags as weights instead of clamps.

Now, lets leave them a week to dry.

IMG_6311 IMG_6312 IMG_6313 IMG_6314  IMG_6316 IMG_6317 IMG_6318 IMG_6319    IMG_6322

IMG_6323

3. Nästa moment var den undre delen. Några av hålen för strömställarna behövdes förstoras lite eftersom de inte passade riktigt. Var antagligen anpassade för en annan årsmodell.  Jag har förstått att dessa hål behöver vara lite större än strömbrytaren eller lampan, särkilt för tändningen, eftersom de behöver sitta riktigt dikt mot panelen för att passa. Även på denna del behövde vi skära bort en del av skumgummit runt kanterna och där slipsen ska sitta.  

Jag gjorde också två träbitar av samma storlek som de under aluminium panelerna för att kunna sätta tvingar under limningen. För den övre sidan av underdelen som har mer runda former (under hastighetsmätaren och varvräknaren)  använde vi påsar fyllda med fin sand istället för tvingar. Fungerade jättebra.   

Vi gjorde likadant när vi limmade den övre delen av instrumentbrädan, la påsar med sand som tyngder istället för tvingar.

Nu återstår bara att låta dem torka i en vecka.

Dashboard Part 2 / Instrumentpanel del 2

So, this is the “new” lower part and my old upper part of the dashboard back from powder coating. The “new” lower part was in relay good condition and without any of the alterations my old one had.  The only snag was that the radio hole had been extended to allow for a modern radio.  This was however easily fixed by the guys at Trickett Welding. They welded a new sheet of metal in the hole and I then took it home to take up a new hole of the right dimensions for an old radio. It wasn’t that easy to find the right brown colour, but the guys at PowderTec was s always very helpful and on the third attempt I was happy.

The upper and lower dash padding is supplied by VP-Autoparts. They still produce them in the original moulds!

kl;,IMG_6195

IMG_6191 IMG_6192 IMG_6193 IMG_6201 IMG_6198  IMG_6196

IMG_5192  IMG_6194

Så här fint blev det när det kom tillbaka från pulverlacken. Det är min “nya” underdel och min gamla överdel. Den “nya” underdelen var i mycket bra skick och hade inte blivit ombyggd på olika sätt som den som satt in min bil. Det enda som behövde fixas var radiohålet som hade blivit upptaget för att passa en modern radio. Det fixades emellertid enkelt av killarna på Trickett Welding. De svetsade i en ny plåtbit och jag tog sedan hem den och tog upp ett nytt hål av den storlek det hade en gång i tiden när det bara behövde passa de gamla radio apparaterna.

Det var inte så lätt att hitta rätt brun nyans på pulverlack till instrumentbrädan, men killarna på PowderTec har mycket tålamod och förståelse så tredje försöket var jag nöjd.

Stoppningen köpte jag av VP-Autoparts. De producerar fortfarande nya i original formarna.  ganska fascinerande att det fortfarande går att få tag på. 

Dashboard Part 1 / Instrumentpanel del 1

There are a few good instructions available on the internet on how take out the dashboard and replace the dashboard padding. I found one article by Mark Bergfors in P1800 Magazine 4/2009 (in Swedish) http://u4767248.fsdata.se/arkiv/tidningar/2009-04/files/assets/basic-html/page10.html and one by Ulf Groth in the Danish P1800 club http://www.volvo1800klub.dk/content/links/tekniske/instrumentbraetpolstring.pdf and they are both very helpful but there are a few steps that I felt was quite tricky. I will therefore describe how I did in a  bit more detail to complement the other articles in the coming 4 posts about my dashboard renovation.

The dashboard didn’t look to bad when it sat in the car, but once out I was surpassed about how rusty it had become in some areas on the back side. In fact the lower section was so bad I decided to replace it. There was also signs of that at some point the dash had been re-built to a 1800E/ES version with round oil and water temperature instruments. Also the aluminium trim panels had to be replaced as they had additional holes and too many scratches for me to be happy with them. The big one had a few scratches and a hole for the overdrive indicator lamp, which had been moved up from the smaller panel below, where a start button had been fitted on the left hand side of the ignition key as the switch behind the ignition key was faulty (please refer to a separate blogg post later about the repair of the ignition).

IMG_4924 IMG_4438 IMG_4439 IMG_4440 IMG_4957 IMG_4958 IMG_4956  IMG_4959 IMG_4961  IMG_4963  IMG_5181

Det finns flera bra instruktioner på nätet om hur man demonterar instrumentpanelen och hur man byter ut stoppningen. Jag hittade en artikel på P1800 klubbens hemsida av Mark Bergfors från P1800 Magasinet 4/2009 http://u4767248.fsdata.se/arkiv/tidningar/2009-04/files/assets/basic-html/page10.html och en annan av Ulf Groth i den danska P1800 klubben http://www.volvo1800klub.dk/content/links/tekniske/instrumentbraetpolstring.pdf de är båda mycket bra men dirt var några steg som jag tyckte var trickiga och som fordrade lite tankemöda. Jag tänkte därför i de kommande 3 blogg posterna om min instrumentpanel renovering visa hur jag gjorde och dokumentera med bilder så att dert kompletterar de båda andra artiklarna snarare än att försöka skriva en ny. 

Instrumentbrädan såg inte för tokig ut när den satt i bilen, även om stoppningen hade några skador, hade lyft i ytterhörnen och hade en del report. Jag blev iallafall förvånad över hur rostig den var när jag monterat bort den och tagit bort den gamla stoppningen. Den undre delen var så dålig att jag beslutade mig för att byta ut den. Det syntes också att någon tidigare ägare hade byggt om instrumentbrädan till ett senare P1800E/ES utförande med runda vatten- och oljetemperatur instrument. Jag ville också byta ut aluminium panelerna eftersom de hade för många hål som inte ska vara där samt repor och annat som jag inte skulle bli nöjd med. Den stora panelen hade ett hål för överväxel lampan, som hade flyttats upp från den mindre panel under, där den suttit på vänster sida om startnyckeln. Det var rätt typ av Lucas lampa, men det var fel färg, grön istället för röd som det ju ska vara. Där överväxel lampan ska sitta hade man satt en startknapp (precis som på nya bilar) 😉 eftersom strömkontakten i tändningslåset var trasigt och hade ersatts av ett relä med startknapp. Praktisk och bra lösning i och för sig, men inte original. (se en senare separat blogg post om renoveringen av tändningslåset)

Dash board / Instrumentpanelen

The dashboard isn’t too bad considering its 48 years old, so it will refurbishment as well now when everything else is renovated. The hole for the ignition key has been expanded so that the whole switch can go through (!) for some reason. They have probably had problems with it as the switch sitting behind the ignition key doesn’t work properly and a start button (like a modern car 😉 has been installed as a work around (The button to the left of the hole where the ignition key should sit.)

The dash padding is a bit damaged so I will order a new. Its very stiff and dried out from sun light. I first thought it had been replaced at some point, but when I took it apart it looked as if it is the original dash padding. It also looks as if the have expanded the holes for the temperature instruments to fit the round ones that are standard on the P1800E/ES. I can see some traces of metallic Blue (a colour I know the car had at some point). Maybe it was during this period they also had the round instruments? I must do some research with previous owners about that at some point.  Looking at the back side of the dashboard its a bit rusty in parts, so there will soon be another trip to the Powder coating guys…

IMG_4438 IMG_4439 IMG_4440

IMG_4938 IMG_4937 IMG_4936 IMG_4934 IMG_4931 IMG_4929

Instrumentpanelen är inte så tokig för att vara 48 år, men  behöver renoveras nu när allt annat blir fint. Hålet för tändnigslåset har borrats upp så så att hela låset kan gå igenom. Konstigt. Det har nog varit problem med kontakten till startläget och man har installerat en startknapp (precis som på en modern bil 😉 som ett provisorium. (Knappen till vänster om hålet där tändningslåset ska sitta).

Stoppningen är lite skadad så jag beställer ny underdel och överdel. Den är väldigt styv och uttorkad av solen.  Ett tag trodde jag att den övre var bytt, men när jag tog isär det ser det ut att vara original. Det ser också ut som att man tagit upp hålen i stålkonstruktionen för att sätta i runda temperaturmätare som på en 1800E eller ES. Jag ser spår av metallicblå färg på baksidan (Jag vet att den var blå en period) så det kanske var sådana instrument då? Det måste jag forska lite i. På baksidan ser man en del ytrost, så den blir ännu en tur till killarna på pulverlack firman.