Tag Archives: Electroplating

Bonnet lock handle / Huvlåsets manöverarm

The lock mechanism needed a good overhaul now when the rest of the car will look like new. This is the problem when restoring a car, when most parts are renovated and come up like new, you don’t want to fit items that hasn’t been renovated because thy then become so visible. Anyhow, the handle is now back from Dorsetware where it has been re-chromed. In the mean time, I’ve been doing a bit of research to find out how I could get a nice new red rubber coating on the handle as the original. Finally I found Plasti-dip http://www.plastidip.co.uk which turned out to be a great product for the job.  Just dip the handle in the container and then let it dry. I gave it two coats after I first had put a bit of masking tape around the handle. The first time I tried, the coating didn’t stick to the shiny chromed surface.

IMG_7178

IMG_5394 IMG_7169 IMG_7170 

IMG_5090 IMG_7171

IMG_7075 IMG_7176 IMG_7175

IMG_5088 IMG_7178

Låsmekanismen behövde en genomgång nu när resten av bilen blir så fin. Det är det här som är problemet med att renovera en gammal bil, när de flesta delar ser ut som nya vill man inte sätta tillbaka delar som inte gör det. Nåväl, handtaget är nu tillbaka från Dorsetware där det har blivit kromat. Under tiden har jag kollat runt hur man kan återskapa den röda summerade ytan på handtaget. Tillslut fann jag Plasti-dip http://www.plastidip.co.uk vilket visade sig vara en utmuarkt produkt för detta ändamål. Man bara doppar handtaget i burken och låt det torka över natten. Jag doppade två gånger efter att först satt maskeringstejp runt den del av handtaget jag skulle doppa. Första gången jag provade fastnade inte summeringen överallt eftersom den kromade ytan var för glatt.

The turning point / Vändpunkten

Finally I’m now so far into my restoration that I can start putting items together that should go in my car when its back from re-spray.  The first item is the Ventilators. The Covers has been zink plated and all the little parts safe for the white nylon details are new. I have also fitted the missing Packing and hope that there will be no water ingress anymore. Below some before and after photos:

IMG_5083 IMG_6174

IMG_5086    IMG_6178

IMG_5085IMG_6177

IMG_5084IMG_6176

IMG_6181

Sist och slutligen har jag kommit så långt att jag kan börja skriva ihop delarna som ska monteras i bilen när den är tillbaka från lack. De första detaljerna är Ventilationsluckorna. De har varit på förzinkning och alla små delarna utom den vita nylon detaljen är nya. Jag har också kompletterat med packningar som fattades tidigare.  Jag hoppas att det nu inte kommer att läcka in något vatten på fötterna när det regnar. Ovan några före och efter foton.

Back from Holiday / Tillbaka från semestern

I’ve now started my autumn work in the garage by going to Dorsetware to pick up all the electroplating items I left with them before the summer. It was a real joy as the items looked like new!

I’m glad I had lots of photos and notes so that I can reconcile each little part with where it belongs. Its quite a few nuts and bolts on a car.

Many thanks to the Dorsetware team for a great job!

IMG_5390IMG_6131

IMG_6132IMG_6167

IMG_6140IMG_6150

IMG_6147IMG_6146IMG_6144IMG_6143IMG_6142IMG_6134IMG_6133

Jag är nu tillbaka från semestern och har startat i garaget igen för hösten. Jag började med att åka till Dorsetware för att hämta allt som varit på förzinkning över sommaren. Riktigt skoj med allt som kommer tillbaka och ser helt nytt ut!

Jag är glad att jag tog många foton och hade bra anteckningar.  Annars vore det nog svårt att komma ihåg var varje del hör hemma.  Det är många små delar på en bil…. 

Stort tack till teamet på Dorsetware för ett bra jobb!

Preparations for Electroplating / Förberedelse för El-förzinkning

I think those are all the items I want Electroplated!  I have delivered them to Dorsetware in Hamworthy Poole. They do all sort of finishes. I have researched a bit what should be “Silver”, “Yellow” and “Black” finish and I hope I got it right 🙂  I want it to be as the original if possible. I realise I probably will get it back in a big pile so I’ve measured and Photographed it all in order to be able to reconcile the parts when I get them back.  I have also sorted all the fasteners and, grommets and bushings in small plastic bags to be able to put them back.  In spite those preparations I wonder If I will be able to sort it all out at the end…

IMG_5390 IMG_5352 IMG_5266

IMG_5243 IMG_5244 IMG_5246 IMG_5247 IMG_5248 IMG_5252 IMG_5253 IMG_5254 IMG_5257 IMG_5258 IMG_5260 IMG_5262 IMG_5264 IMG_5265 IMG_5268 IMG_5269 IMG_5275 IMG_5280 IMG_5281 IMG_5284 IMG_5285 IMG_5315 IMG_5316 IMG_5317 IMG_5350 IMG_5387 IMG_5388

Jag hoppas att detta är alla delar jag behöver ha förzinkade. Jag har nu levererat dem till Dorsetware i Hamworthy där de gör alla typer av ytbehandlingar. Jag har studerat original bilder och bilar och jag tror att jag förstått vad som ska vara “Silver”, “Gul” och “Svart” yta. Jag vill ju vara trogen original.  Jag kommer nog att få tillbaka detta i en stor hög, så jag har fotat allting så att jag kan matcha grejorna med rätt funktion när jag får dem tillbaka. Även så, jag undrar om jag kommer att kunna reda ut det…