Tag Archives: Castleman Auto Repair Bodyshop

Castleman Auto Repair Bodyshop

Since quite some time, Castleman has been responsible for the body works on my car. They will also spray it at the end of the process. They have since last November been working on every part of the body, both outside and inside, but until recently we haven’t worked at the underside of the body as this was already done previously. To a good standard I thought. However, when the black stone-chip on the underside started to peel of in some areas, we started to get a bit suspicious and decided to sodablast also the underside of the vehicle. We found the following when this was done:-

  1. the stone-chip was loose in the areas where the car had been welded and red primer had been sprayed on top. The reason for this, we believe, is that the red primer never got sealed before the stone-chip was put on, which apparently is required fro a good result.
  2. There was rust in both Front Chassis Rails.
  3. The Reinforcement Bracket across the transmission tunnel was very rusty.
  4. There was quite a few needle holes in the floors as they where quite thin in certain areas.
  5. There was areas with rust where welding was required.

Of course a little disappointing – as this resulted in a set-back in time and cost. But Imagine if we haven’t done this, and rust had appeared in a few years, what a disappointment!  Now I know that every part, every square millimeter,  of the body has been blasted to bare metall and thoroughly inspected, welded and properly etch primed, primed and sealed up before the whole car will be painted on all sides.  This will give the best possible protection.

Below (after the Swedish text) a few pictures of the extent to which Cattleman are going to everything to a professional standard. Very reassuring.

IMG_4232

Clint and Tim, Castleman Auto Repairs Bodyshop, Poole

Sedan ett bra tag nu har Castleman varit ansvariga för karossarbetena på min bil. De kommer också att måla den. De har sedan i November arbetat på varje litet hörn av bilen, både utsida och insida, men tills nyligen har de inte rört undersidan eftersom det redan var gjort när bilen kom till Castleman. Jag trodde det var hjort till en hög standard, men när stone-chipped började att flagna av på vissa ytor så började vi bli lite misstänksamma och beslutade att blästra (soda-blast) undersidan av bilen. När detta var gjort hade vi funnit följande:    

  1. stone-chippen hade inte fäst på de ytor some hade svetsats och sprayade med röd primer. Skälet för detta tror vi är att den röda primer inte behandlats med sealer innan stone-chippen lagts på, vilket fordras för ett bra resultat. 
  2. Det var rost i båda längsgående främre balkar. 
  3. Förstärkningsstaget tvärs över kardan tunneln var mycket rostig. 
  4. Det var flera små pinhål i golven. De visade sig också vara ganska tunna i vissa delar. 
  5. Det var också några ytterligare delar som behövde repareras. 

Naturligtvis var detta en besvikelse – eftersom det både försenar och fördyrar recovering, Men, jag vågar knappt tänka på den besivikelse det hade blivit om jag inte hade upptäckt detta och det hade krupit fram rost om några år. Det hade varit en enorm besvikelse! Nu vet jag att varenda liten del, varenda kvadratmillimeter av karossen har blivit blästrad till bara metallen och noggrainnt inspekterad, lagad och behandlad i alla steg som en professionell restaurering sak ha, etch primer, sealed, grundad och målad på alla sidor, under, över och inuti.   Detta kommer att ge bästa möjliga  skydd.

Nedan ett antal bilder på noggrannheten i hur Castleman jobbar igenom alla delar för ett professionellt resultat.  Mycket betryggande.

IMG_7167 IMG_7062 IMG_7070 IMG_7071

Trying on the Chrome Trim to see that it all fits. The tolerances for the trim on the door around the handle hasn’t been great on any P1800 I’ve seen. Wonder how it fitted when new?   /   Provar hur kromlister och stötfångare passar. Passningen på dörrlisterna har inte varit så bra på någon P1800 som jag har sett.  Undrar hur det var när det var nytt?

IMG_7201 IMG_7199 

Great that this dry fitting was done as it revealed that the hole for the electric connection on the tow bar was too high. Wouldn’t have wanted to discover that once its painted!   /   Verkligen tur att vi testade allt, annars hade vi inte sett att kablaget till draganordnigens elkontakt satt för högt.  det hade jag inte velat upptäcka när det var målat!

IMG_6980 IMG_7673

Door hinges and bonnet hinges rebuilt so that there isn’t any play. Will feel like when it was new! / Gångjärn på både dörrar och motorhuv renoverade så att de ej glappar. Kommer att kännas som nytt!

IMG_7340 IMG_7339 IMG_7338 IMG_7337   IMG_7341 IMG_7342 IMG_7343

Lots of work in the Engine department to get it tidy.   /   Mycket jobb i motor rummet för att få det snyggt.

IMG_7381 IMG_7382

Different length on the water drainage shelf under the bonnet on RH and LH side. Needs to be sorted.   /   Olika längd på falsen runt motorrummet på vänster och höger sida. Behöver fixas.

IMG_7461 IMG_7460 IMG_7440

More engine compartment work. Tidy up the fender joining to the body.   /   Mer motorrums jobb. Här snyggas kanten där skärmen ansluter mot innerskärmen till.

IMG_7413 IMG_7422 IMG_7415 IMG_7414

The doors are good so we didn’t even need to replace the door skins. Only a little welding in some areas and replacing the door seal retainer.  Those could be found at Brookhouse Volvo.    /  Dörrarna var i bra skick, så vi behövde inte ens byta dörrpanelen. bara svetslaga på några ställen och byta spåret där gummilisten sitter. Hittade dessa färdiga på Brookhouse Volvo. Hyde varit tidsödande att tillverka.

IMG_7383   IMG_7380

Works at the front – tidy up behind the grille.   /   Uppsnyggning bakom grillen.

IMG_1180 IMG_1174IMG_7573

Soda blasted the whole underside of the body as parts of the under seal peeled off. That was good as it revealed a few things to work on.   /   Fick blästra hela undersidan eftersom Stone chippen flagnade. Det var tur, för det visade sig att det fanns mer att göra under…

IMG_7584 IMG_7560

A few old repairs are ugly and needs re-doing. We will carefully review the four floor panels as they are thin in some areas.  I’ve actually ordered all four new panels so if we want to replace them all, we can.    /    Några fula gamla reparationer som behöver fixas. Vi ska inspektera golven noga då de är tunna i vissa delar.  jag har beställt alla fyra golvpanelerna så att vi kan byta om det behövs. 

IMG_7563  IMG_1297IMG_7630

New bracket had to be made as there are no where to be bought as a panel.   /  En ny konsol fick tillverkas då de inte finns att köpa.

IMG_7555 IMG_7620 IMG_7590

The outriggers has been replaced not to long ago and therefore only cleaned when we replaced the sills. An ugly patch on the Front chassis rails revealed rust. Therefore I have ordered new legs for both left and right hand side,so we can replace with new.    /   Tvärbalkarna har bytts för inte så länge sedan så de räckte att rengöra innuti och rostskydda när vi bytte trösklarna. En ful gammal lagning på en längsgående balk visade sig vara rostig när vi öppnade.  Vi byter därför båda.