Tag Archives: Brookhouse Volvo

Castleman Auto Repair Bodyshop

Since quite some time, Castleman has been responsible for the body works on my car. They will also spray it at the end of the process. They have since last November been working on every part of the body, both outside and inside, but until recently we haven’t worked at the underside of the body as this was already done previously. To a good standard I thought. However, when the black stone-chip on the underside started to peel of in some areas, we started to get a bit suspicious and decided to sodablast also the underside of the vehicle. We found the following when this was done:-

  1. the stone-chip was loose in the areas where the car had been welded and red primer had been sprayed on top. The reason for this, we believe, is that the red primer never got sealed before the stone-chip was put on, which apparently is required fro a good result.
  2. There was rust in both Front Chassis Rails.
  3. The Reinforcement Bracket across the transmission tunnel was very rusty.
  4. There was quite a few needle holes in the floors as they where quite thin in certain areas.
  5. There was areas with rust where welding was required.

Of course a little disappointing – as this resulted in a set-back in time and cost. But Imagine if we haven’t done this, and rust had appeared in a few years, what a disappointment!  Now I know that every part, every square millimeter,  of the body has been blasted to bare metall and thoroughly inspected, welded and properly etch primed, primed and sealed up before the whole car will be painted on all sides.  This will give the best possible protection.

Below (after the Swedish text) a few pictures of the extent to which Cattleman are going to everything to a professional standard. Very reassuring.

IMG_4232

Clint and Tim, Castleman Auto Repairs Bodyshop, Poole

Sedan ett bra tag nu har Castleman varit ansvariga för karossarbetena på min bil. De kommer också att måla den. De har sedan i November arbetat på varje litet hörn av bilen, både utsida och insida, men tills nyligen har de inte rört undersidan eftersom det redan var gjort när bilen kom till Castleman. Jag trodde det var hjort till en hög standard, men när stone-chipped började att flagna av på vissa ytor så började vi bli lite misstänksamma och beslutade att blästra (soda-blast) undersidan av bilen. När detta var gjort hade vi funnit följande:    

  1. stone-chippen hade inte fäst på de ytor some hade svetsats och sprayade med röd primer. Skälet för detta tror vi är att den röda primer inte behandlats med sealer innan stone-chippen lagts på, vilket fordras för ett bra resultat. 
  2. Det var rost i båda längsgående främre balkar. 
  3. Förstärkningsstaget tvärs över kardan tunneln var mycket rostig. 
  4. Det var flera små pinhål i golven. De visade sig också vara ganska tunna i vissa delar. 
  5. Det var också några ytterligare delar som behövde repareras. 

Naturligtvis var detta en besvikelse – eftersom det både försenar och fördyrar recovering, Men, jag vågar knappt tänka på den besivikelse det hade blivit om jag inte hade upptäckt detta och det hade krupit fram rost om några år. Det hade varit en enorm besvikelse! Nu vet jag att varenda liten del, varenda kvadratmillimeter av karossen har blivit blästrad till bara metallen och noggrainnt inspekterad, lagad och behandlad i alla steg som en professionell restaurering sak ha, etch primer, sealed, grundad och målad på alla sidor, under, över och inuti.   Detta kommer att ge bästa möjliga  skydd.

Nedan ett antal bilder på noggrannheten i hur Castleman jobbar igenom alla delar för ett professionellt resultat.  Mycket betryggande.

IMG_7167 IMG_7062 IMG_7070 IMG_7071

Trying on the Chrome Trim to see that it all fits. The tolerances for the trim on the door around the handle hasn’t been great on any P1800 I’ve seen. Wonder how it fitted when new?   /   Provar hur kromlister och stötfångare passar. Passningen på dörrlisterna har inte varit så bra på någon P1800 som jag har sett.  Undrar hur det var när det var nytt?

IMG_7201 IMG_7199 

Great that this dry fitting was done as it revealed that the hole for the electric connection on the tow bar was too high. Wouldn’t have wanted to discover that once its painted!   /   Verkligen tur att vi testade allt, annars hade vi inte sett att kablaget till draganordnigens elkontakt satt för högt.  det hade jag inte velat upptäcka när det var målat!

IMG_6980 IMG_7673

Door hinges and bonnet hinges rebuilt so that there isn’t any play. Will feel like when it was new! / Gångjärn på både dörrar och motorhuv renoverade så att de ej glappar. Kommer att kännas som nytt!

IMG_7340 IMG_7339 IMG_7338 IMG_7337   IMG_7341 IMG_7342 IMG_7343

Lots of work in the Engine department to get it tidy.   /   Mycket jobb i motor rummet för att få det snyggt.

IMG_7381 IMG_7382

Different length on the water drainage shelf under the bonnet on RH and LH side. Needs to be sorted.   /   Olika längd på falsen runt motorrummet på vänster och höger sida. Behöver fixas.

IMG_7461 IMG_7460 IMG_7440

More engine compartment work. Tidy up the fender joining to the body.   /   Mer motorrums jobb. Här snyggas kanten där skärmen ansluter mot innerskärmen till.

IMG_7413 IMG_7422 IMG_7415 IMG_7414

The doors are good so we didn’t even need to replace the door skins. Only a little welding in some areas and replacing the door seal retainer.  Those could be found at Brookhouse Volvo.    /  Dörrarna var i bra skick, så vi behövde inte ens byta dörrpanelen. bara svetslaga på några ställen och byta spåret där gummilisten sitter. Hittade dessa färdiga på Brookhouse Volvo. Hyde varit tidsödande att tillverka.

IMG_7383   IMG_7380

Works at the front – tidy up behind the grille.   /   Uppsnyggning bakom grillen.

IMG_1180 IMG_1174IMG_7573

Soda blasted the whole underside of the body as parts of the under seal peeled off. That was good as it revealed a few things to work on.   /   Fick blästra hela undersidan eftersom Stone chippen flagnade. Det var tur, för det visade sig att det fanns mer att göra under…

IMG_7584 IMG_7560

A few old repairs are ugly and needs re-doing. We will carefully review the four floor panels as they are thin in some areas.  I’ve actually ordered all four new panels so if we want to replace them all, we can.    /    Några fula gamla reparationer som behöver fixas. Vi ska inspektera golven noga då de är tunna i vissa delar.  jag har beställt alla fyra golvpanelerna så att vi kan byta om det behövs. 

IMG_7563  IMG_1297IMG_7630

New bracket had to be made as there are no where to be bought as a panel.   /  En ny konsol fick tillverkas då de inte finns att köpa.

IMG_7555 IMG_7620 IMG_7590

The outriggers has been replaced not to long ago and therefore only cleaned when we replaced the sills. An ugly patch on the Front chassis rails revealed rust. Therefore I have ordered new legs for both left and right hand side,so we can replace with new.    /   Tvärbalkarna har bytts för inte så länge sedan så de räckte att rengöra innuti och rostskydda när vi bytte trösklarna. En ful gammal lagning på en längsgående balk visade sig vara rostig när vi öppnade.  Vi byter därför båda.

Advertisements

Upholsterer visit / Sadelmakarbesök

First delivery of upholstery job from Richard Felton of The Specialist Upholstery Co. in Doncaster. Richard delivered in person to Bournemouth and had a look at my project.  Great service!  This was just a small delivery of the armrests, sun visors (reupholstered and re-chromed) , and some brackets for the leather straps, but Richard also took the powder coated front seat frames with him to reupholster.  I also ordered a new carpet from Richard. He is one of a few who could supply the original Wool carpet (Haargarn Bouclé) which is very different from the synthetic carpets that Brookhouse Volvo or VP-Autoparts sell. Another firm is Lakewell in Belgium, but they where a bit more expensive than Richard. It is a real wool carpet with small grey hair wooden into the carpet. Looks great. On the last picture you can see the Wool carpet at the top, VP-Autoparts carpet at the bottom left and a cheep carpet from eBay on the bottom right.

IMG_6608 photo 4-2IMG_6612IMG_6609IMG_6610

IMG_6885

Första leveransen av sadelmakeri arbeten av Richard Felton från The Specialist Upholstery Co. in Doncaster. Han kom personligen ned till Bournemouth och kollade in mitt projekt.  Toppenservice!  Detta var bara en liten leverans av armstöd, solskydd (omklädda och nykromade fästen)  och byglar till bagagebanden, men Richard tog med sig de pulverlackade stommarna till framstolarna för att klä dem. Jag passade också på att beställa nya mattor av Richard. Han är en av de få som kan leverera en Kamgarns matta i ull som det var original. en annan leverantör är Lakewell i Belgien, men de var lite dyrare än Richard. Denna matta har en helt annan kvalitetskänsla än de syntetiska mattor som Brookhouse Volvo eller VP-Autoparts m.fl. säljer. Detta är en ren ull matta som har små gråa hår invävt i mattan. Riktigt snyggt. På bilden syns Kamgarnsmattan överst, mattan från VP-Autoservice nederst till vänster och en eBay matta nederst till höger.

More Panels / Fler plåtar

Have been to collect more panels from Brookhouse Volvo; Inner Wheel arches, a complete new Front Wing right hand side, Rear panels inside the quaterpanels, Battery Shelf plus a few more things. Trickett Welding is working on the left side of the car now. The floor is partly replaced as it was rusty in parts and not that nicely repaired. Next thing is to start fitting the new sills. Also, note the horrible repairs that previously had been done to the rear Wheel arch. Good that I’ve decided to re-do all the old repairs to the chassis. I don’t want to take any risks.

IMG_4939 IMG_4942 IMG_4943 IMG_4944 IMG_4945

Jag har varit och hämtat upp nya paneler från Brrokhouse Volvo; Inre hjulhus, en ny höger framskärm, bakre stagplåtar, batterihylla och några andra grejor. Trickett Welding jobbar på höger sida nu, Golvet är delvis utbytt eftersom det var lite rostigt och klantigt reparerat. Härnäst ska de börja montera trösklarna. Kolla in de hemska gamla reparationerna runt bakre hjulhuset. Känns bra att jag best¨åmmt mig för att göra om alla gamla reparationer på chassiet. Jag vill inte riskera att gömma något dåligt.

Surprises when working with the sills / Överraskningar vid tröskelbytet

Finally the new sill on the right hand side is in place. Trickett Welding is doing a great job with good attention to detail. The outer sill didn’t fit very well with the midsection and the panels had to be recut in order to fit. Brookhouse Volvo has been very helpful in trying to help us to get it right. As I understand it, they have two different suppliers of sill panels which supply quite different panels. (!) We have now promised to compare panels from both suppliers and advice on which one of the produce the best fitting one requiring the least alterations. Hopefully this will help other people with renovation projects moving forward.

Another surprise came when the rear wheel arches and rear quarter panels came off. There was rust underneath. Again we found old bad repairs. As an example, a patch had been put on top of a rusty inner rear quarter panel. All patches are now being cut out and both sides inspected so that we can make sure that we find all rust and don’t hide any rust anywhere. I’m now heading home to write an email to Brookhouse Volvo to ask them if they can supply a new front wing (left), Inner rear quarter panel (left and right), new rear inner wheel house (left and right) and a new battery box.

IMG_4604

IMG_4600  IMG_4602

Till sist sitter tröskeln på plats på höger sidan. Trickett Welding är noggranna vilket jag uppskattar mycket.  Den yttre tröskelpanelen passade inte så bra med mellansektionen så den senare var tvungen att kapas av på höjden för att den yttre skulle passa. Brookhouse Volvo har varit mycket hjälpsamma för att lösa detta. Såvitt jag förstått har de två olika leverantörer av tröskelpaneler(!). Vi har nu lovat att jämföra panelerna från båda leverantörerna och ge feedback på vilken av de två som tillverkar de med bäst passning och därmed minst tidsödande (och kostsam) justering. Förhoppningsvis kan detta hjälpa andra som renoverar P1800 bilar framöver.

En annan överraskning kom när de bakre hjulhuskanterna och skärmbiten bakom hjulhuset togs bort och vi fann rost. Det var igen några klantreparationer där man svetsat nya plåtbitar över rost. Alla sådana plåtbitar tas nu bort och undersidan inspekteras och lagas så vi kan hitta all rost och försäkra oss om att vi inte gömmer rost någonstans. Suck, mera plåtpaneler måste beställas! Nu ska jag åka hem och skicka en email to Brookhouse Volvo och kolla om de har: en ny framskärm (vänster), ny bakre stagplåt (vänster och höger), inre hjulhus (vänster och höger) och ny batteribox.

Ready to go for welding work / Klar att köras iväg för rostlagning

I have spent a few weeks stripping the car out inside and outside to make it as easy as possible for the workshop to do welding works. After working around the clock in my garage to Monday morning the car was collected at 08.30 a.m. I have ordered the body panels needed from Brookhouse Volvo and loaded them separately in my car.

When I get the Volvo back in a few weeks a lot has been done. First the structural side of the project with welding works to be done by Trickett Welding in Poole and then off to the body shop to be stripped to bare metal and re sprayed. In the mean time a lot will have to be done in my garage. I need to decide for all parts I’ve taken off whether to clean them, send them off for powder coating, sandblasting/soda blasting or galvanising, or to replace them.

I will also post some pictures from the stripping out phase and what I found.

IMG_4554IMG_4553  IMG_4565photo

Jag har ägnat några veckor åt att strippa bilen ut och invändigt så att det blir så smidigt som möjligt på verkstaden som ska rostlaga karossen. Efter att ha skrapat färg på insidan hela söndagen och natten till Måndag blev jag tillslut färdig och bilen hämtades kl. 08.30. Jag lastade kaross plåtar som jag beställt av Brookhouse Volvo i min bil och körde efter.

När jag tillbaka P1800-an om några veckor har det hänt mycket. Först ska den till Trickett Welding i Poole för att rostlagas i chassiet och sedan ska den till en billackerare för färgborttagning, tennspackling och ny lack.

 Under tiden är det mycket att göra hemma i garaget. Jag behöver bestämma för alla detaljer och delar jag tagit bort om ska rengöra, polera, skicka iväg dem på blästring, pulverlackering, förzinkning, förkromning eller byta ut till ny originaldel.

 Jag kommer också att göra några blogg posts från strippningen och saker jag hittade.